Đại lượng tỉ lệ thuận là gì vậy mọi người?

Trong toán học có tồn tại đại lượng tỉ lệ thuận? Vậy nó là đại lượng gì vậy a?

Câu hỏi của vào 02/04/2018   danh mục: Toán Học.
 • 1 Trả lời

   Tỉ lệ thuận là mối tương quan giữa hai đại lượng x và y mà trong đó sự gia tăng về giá trị của đại lượng x bao nhiêu lần luôn kéo theo sự gia tăng tương ứng về giá trị của đại lượng y bấy nhiêu lần, và ngược lại. Trong toán học thì đại lượng tỉ lệ thuận trái ngược với đại lượng tỉ lệ nghịch.

   Định nghĩa

   Nếu một đại lượng y liên hệ với một đại lượng x theo công thức: y = k.x (k hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.

   Tính chất tỉ lệ thuận

   Nếu đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y thì có những tính chất sau

   • Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi.
   • Tỉ số hai giá trị bất kỳ của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

   Nếu đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k thì ta có: 

   \frac{y1}{x1}= \frac{y2}{x2} = \frac{y3}{x3} = ...=\frac{y_{n}}{x_{n}} = k

   Bài tập ví dụ

   Cho biết đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4. Hỏi hệ số tỉ lệ k của y so với x

   Và tìm giá trị của y khi x bằng 5.

   Đáp án :

   Áp dụng công thức từ định nghĩa y = kx  ta được

   4 = k.6\, \, \Rightarrow \, k = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} ( rút gọn phân số để đáp án được tối giản nhất)

   Để tìm giá trị y khi biết được k và x ta cũng áp dụng công thức.

   y = k.x\, \, = \frac{3}{2}.5 = \frac{15}{2} ( Nhân 2 phân số với nhau)

   Tiểu họcĐã trả lời vào 02/04/2018

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.