Hệ thức viet được áp dụng để làm gì?

Mọi người ai biết hệ thức viet được áp dụng để giải quyết các dạng bài toán nào không ạ?

Câu hỏi của vào 13/04/2018   danh mục: Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

   Hệ thức viet dùng để tìm nhanh một nghiệm trong phương trình bậc 2, 3 nếu phương trình đó thoả mãng điều kiện của hệ thức viet.

   Hệ thức viet trong phương trình bậc 2

   Nếu x1, x2  là 2 nghiệm của phương trình  bậc 2:

   ax^{2} + bx + c = 0  (a \neq 0)

   Thì \left\{\begin{matrix} x1 + x2 = S = \frac{-b}{a}& \\ x1.x2 = p = \frac{c}{a} & \end{matrix}\right.

   Hệ thức viet trong phương trình bậc 3 

   Nếu x1, x2, x3 là nghiệm của phương trình bậc 3

   ax^{3} + bx^{2} + cx + d = 0 

   Thì \left\{\begin{matrix} x1 + x2 + x3& = \frac{-b}{a} & \\ x1.x2 + x1.x3 + x2.x3& = \frac{c}{a} & \\ x.x2.x3 & = -\frac{d}{a} & \end{matrix}\right.

   Cách áp dụng hệ thức viet

   Áp dụng phương trình bậc 2 

   Khi tính được tổng và tích của 2 nghiệm 

   \left\{\begin{matrix} x1.x2 = p & \\ x1 + x2 = S & \end{matrix}\right. 

   Thì x1 và x2 là nghiệm của phương trình 

   X^{2} - SX + P = 0

   Tính nhanh nghiệm ta được 

   Khi a + c + c  = 0 thì phương trình có 1 nghiệm là:

   \left\{\begin{matrix} x1 = 1 & \\ x2 = \frac{c}{a}& \end{matrix}\right.

   Khi  a – b + c = 0 thì phương trình có nghiệm là 

   \left\{\begin{matrix} x = -1 & \\ x = -\frac{c}{a} & \end{matrix}\right.

   Áp dụng trong phương trình bậc 3 

   ax^{3} + bx^{2} + cx + d = 0

   Khi a + b +c + d = 0 thì phương trình có 1 nghiệm x1 = 1 

   Khi a – b +c – d = 0 thì phương trình có 1 nghiệm x1 = -1 

   Trung họcĐã trả lời vào 13/04/2018
   Thêm bình luận

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.