Trong tam giác vuông có bao nhiêu hệ thức cạnh và góc?

Mọi người ai biết trong tam giác vuông có bao nhiêu hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông không ạ?

Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

   Định lý góc và cạnh trong tam giác vuông

   Trong tam giác vuông mỗi cạnh góc vuông bằng:

   định lý góc và cạnh trong tam giác vuông

   Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với côsin góc kề.

   Cạnh góc vuông kia nhân với tang góc đối hoặc nhân với cotang góc kề.

   b = a.sin B =  a.cos C

   b = c.tgB =  a.cos C

   c = a.sin C =  a.cos B

   c = b.tg C =  b.cotg B

   Ghi nhớ : Trong một tam giác vuông nếu cho trước hai yếu tố (trong đó có ít nhất một yếu tố về cạnh và không kể góc vuông) thì ta sẽ tìm được các yếu tố còn lại.

   Bài tập ví dụ

   Cho tam giác ABC vuông tại A (A = 90 độ ). Trong đó cạnh AB có độ dài là 21m. Góc C = 40 độ. Hãy tính độ dài 2 cạnh AC, BC

   định lý góc và cạnh trong tam giác vuông

   Vì tam giác ABC vuông tại a nên ta áp dụng hệ thức về cạnh và góc tam giác vuông như sau

   AC = AB.cotgC = 21.cotg 40^{\circ} = 25.03

   BC = \sqrt{AB^{2} + AC^{2}} ( áp dụng định lý pitago)

   BC = \sqrt{21^{2} + (25.0.3)^{2}} = 32.7 m.

   Trung học                 Đã trả lời vào 17/04/2018
   Thêm bình luận

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.