Trong tam giác vuông có bao nhiêu hệ thức cạnh và góc?

Mọi người ai biết trong tam giác vuông có bao nhiêu hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông không ạ?

Tiểu học Asked on 17 Tháng Tư, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

  Định lý góc và cạnh trong tam giác vuông

  Trong tam giác vuông mỗi cạnh góc vuông bằng:

  định lý góc và cạnh trong tam giác vuông

  Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với côsin góc kề.

  Cạnh góc vuông kia nhân với tang góc đối hoặc nhân với cotang góc kề.

  b = a.sin B =  a.cos C

  b = c.tgB =  a.cos C

  c = a.sin C =  a.cos B

  c = b.tg C =  b.cotg B

  Ghi nhớ : Trong một tam giác vuông nếu cho trước hai yếu tố (trong đó có ít nhất một yếu tố về cạnh và không kể góc vuông) thì ta sẽ tìm được các yếu tố còn lại.

  Bài tập ví dụ

  Cho tam giác ABC vuông tại A (A = 90 độ ). Trong đó cạnh AB có độ dài là 21m. Góc C = 40 độ. Hãy tính độ dài 2 cạnh AC, BC

  định lý góc và cạnh trong tam giác vuông

  Vì tam giác ABC vuông tại a nên ta áp dụng hệ thức về cạnh và góc tam giác vuông như sau

  AC = AB.cotgC = 21.cotg 40^{\circ} = 25.03

  BC = \sqrt{AB^{2} + AC^{2}} ( áp dụng định lý pitago)

  BC = \sqrt{21^{2} + (25.0.3)^{2}} = 32.7 m.

  Tiểu học Đã trả lời on 17 Tháng Tư, 2018.
  Thêm bình luận
  Câu trả lời của bạn
  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.