Cách tính diện tích và thể tích hình cầu?

Mọi người ai biết công thức tính thể tích hình cầu và diện tích hình cầu giúp em với ạ?

Tiểu học Asked on 18 Tháng Tư, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

  Hình cầu là hình học quen thuộc với nhiều người như trái đất của chúng ta có hình cầu. Hay tất cả các hành tinh trên hệ vụ trụ đều là hình cầu.

  Mặt cầu là 1 phần của hình cầu hiện một mặt được biểu diễn trong hình học phẳng 2 chiều, còn hình cầu trong hình học được biểu diễn trong không gian 3 chiều.

  Tuy hình cầu ít xuất hiện trong các kỳ thi lớn trong hệ thống giáo dục Việt Nam nhưng liên quan đến nhiều kiến thức hay hình học khác.

  Công thức tính diện tích hình cầu

  S = 4\pi r^{2} = 4d\pi

  Trong đó:

  π : Là hằng số pi, pi = 3.14

  R : Bán kính hình cầu.

  d : đường kính hình cầu.

  Công thức tính thể tính hình cầu

  V = 3/4\pi R^{3}

  Tiểu học Đã trả lời on 18 Tháng Tư, 2018.
  Thêm bình luận
  Câu trả lời của bạn
  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.