Hình chốp đều là hình như thế nào vậy ạ?

Em lần đầu tiên nghe đến tên hình chốp, vậy đó là hình học gì vậy ạ?

Tiểu học Asked on 12 Tháng Tư, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

  Khái niệm hình chốp

  Cho đa giác A1A2 … An và điểm S nằm ngoài mặt phẳng chứa đa giác đó. Hình gồm n tam giác và đa giác A1A2 … An là hình chóp S. A1A2 … An

  hình chốp

  Tính chất hình chóp

  • Hình chóp có mặt đáy là một đa giác và các mặt bên là những tam giác có chung một đỉnh. Đỉnh này gọi là đỉnh của hình chóp.
  • Đường thẳng đi qua đỉnh và vuông góc với mặt phẳng đáy gọi là đường cao của hình chóp.
  • Hình chóp có đáy là tam giác gọi là hình chóp tam giác.
  • Hình chóp có đáy là tứ giác gọi là hình chóp tứ giác.

  Thể tích hình chốp

  V = \frac{1}{3}S_{d}.h

  Trong đó

  S_{d} : là diện tích đáy hình chốp.

  h: chiều cao hình chốp.

  Diện tích hình chốp

  S = S_{d} + S_{xq}

  Hình chốp đều

  Hình chóp đều là hình chóp có mặt đáy là một đa giác đều, có mặt bên là những tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.

  Thể tích hình chốp đều

  V = \frac{1}{3}S_{d}.h

  Hình chốp cụt

  Cắt hình chóp đều bằng một mặt phẳng song song với đáy. Phần hình chóp nằm giữa mặt phẳng đó và mặt phẳng đáy của hình chóp là một hình chóp cụt đều

  Mỗi mặt bên của hình chóp cụt đều là một hình thang cân.

  hình chốp

  Thể tích hình chốp cụt

  V = \frac{1}{3h}(B + B' +\sqrt{BB'})

  Trong đó:

  B và B’ lần lượt là diện tích của đáy lớn và đáy nhỏ của hình chóp cụt đều.

  h là chiều cao (khoảng cách giữa 2 mặt đáy).

  Tiểu học Đã trả lời on 12 Tháng Tư, 2018.
  Thêm bình luận
  Câu trả lời của bạn
  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.