CSO – Giám đốc chiến lược – Tầm quan trọng phát triển doanh nhiệp

Giám đốc chiến lược của công ty có phải vị trí cao nhất không? Làm thế nào để làm được giám đốc chiến lược của công ty.

Câu hỏi của vào 01/03/2019   danh mục: Kinh tế học.
1 Trả lời

CSO là gì

Giám đốc chiến lược (Chief strategy officer, CSO) là người vận dụng các kiến thức, kỹ thuật, phương pháp quản lý chiến lược  doanh nghiệp để cung cấp dịch vụ chiến lược hệ thống tổng hợp hoặc đơn nhất của quy hoạch phát triển, kết cấu tổ chức, mô hình nghiệp vụ, quy trình vận hành, văn hoá doanh nghiệp, thương hiệu, tiếp thị, nguồn nhân lực, nghĩa vụ thuế, thông tin hoá, quản lý cho doanh nghiệp.

CSO là gì

Lý do nên có chức vụ giám đốc chiến lược

Trước tiên, giới kinh doanh đã có rất nhiều thay đổi, ví dụ như kết cấu tổ chức thêm phức tạp, quá trình toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ, có quy tắc quản lý mới, khó khăn trong sáng tạo, những thay đổi này khiến CEO khó lòng quản lý được tất cả, ngay cả việc thực hiện chiến lược cũng như vậy.

Thứ hai là do tính chất của bản thân chiến lược. Lập chiến lược là quá trình liên tục chứ không phải mang tính giai đoạn. Do vậy việc thực hiện chiến lược thành công đều phụ thuộc vào việc đưa ra quyết sách nhanh chóng và có hiệu quả.

Cuối cùng, do giám đốc quản lý đường dây (line manager) sẽ căn cứ vào phương thức của mình để hiểu và giải thích chiến lược. Đội ngũ quản lý cao cấp cho dù có cứng rắn thì quá trình thực hiện chiến lược cũng thường xuyên có sai sót, mất kiểm soát. Trong tình hình đó, bên cạnh CEO cần một trợ thủ cấp cao chia sẻ trách nhiệm.

Nói tóm lại, CSO là người có thể thi thành chức quyền, có nhiều kỹ năng, từ đó giúp chiến lược được hiện thực hoá. Mọi người rất dễ hiểu nhầm vai trò của CSO. Thực tế họ không phải người chỉ lập chiến lược một cách thuần tuý, cũng không phải chuyên gia nghiên cứu chiến lược. Ngược lại, họ có kinh nghiệm phong phú, phương hướng chiến lược rõ ràng, từng lãnh đạo những chiến dịch chiến lược lớn hoặc nghiệp vụ quan trọng, trước khi đảm nhiệm chức CSO từng làm ở những vị trí khác nhau về điều hành. CSO phải thực hiện được 3 nhiệm vụ quan trọng sau: giúp mọi người hiểu rõ kế hoạch chiến lược, lập tức thúc đẩy cải cách, thúc đẩy các quyết sách có thể duy trì sự cải cách tổ chức.

Đặc điểm của giám đốc chiến lược

CSO là người có thể thi thành chức quyền, có nhiều kỹ năng, từ đó giúp chiến lược được hiện thực hoá. Mọi người rất dễ hiểu nhầm vai trò của CSO. Thực tế họ không phải người chỉ lập chiến lược một cách thuần tuý, cũng không phải chuyên gia nghiên cứu chiến lược. Ngược lại, họ có kinh nghiệm phong phú, phương hướng chiến lược rõ ràng.

Giám đốc chiến lược có vai trò rất quan trọng, không chỉ dốc sức điều tiết quy trình chiến lược trở nên chính thức hơn và đem kiến thức vào quy trình đó, còn phải dốc sức xây dựng môi trường có lợi để mọi người đề xuất nhiều chiến lược hơn. Chức năng sau cần hợp tác mật thiết với các phòng ban nghiệm vụ hoặc phòng ban điều hành thử nghiệm, học tập.

Tác dụng của CSO phụ thuộc vào CEO, do CEO không chỉ có quyền quyết định cuối cùng với chiến lược, còn vì tổ hợp kỹ năng, xu hướng hành vi và phương thức quản lý doanh nghiệp của họ.

Thị trường cũng ảnh hưởng tới tác dụng của CSO. Khi thị trường phát triển tốt, tác dụng của CSO là xử lý tương lai lâu dài và vấn đề đầu tư. Khi thị trường ảm đạm thì cần lập lại chiến lược mới.

Nguyên tắc cần tuân thủ của một CSO thành công

Coi trọng chiến lược trung hạn. Tất cả quản lý cấp cao đều phải căn cứ vào 3 tầng chiến lược để vạch rõ tầng thời gian của mình. 3 tầng chiến lược bao gồm: Trong ngắn hạn mở rộng và duy trì nghiệp vụ cốt lõi, trong trung hạn bồi dưỡng nghiệp vụ mới, đề ra phương án thiết thực cho phát triển dài hạn.

Thế nhưng CSO sẽ đặc biệt chú trọng tầng chiến lược thứ hai, đồng thời cố gắng 3 tầng chiến lược hoà vào làm một. Các thành viên khác trong đội ngũ quản lý cấp cao thường tốn nhiều thời gian ở tầng thứ nhất và thứ ba hơn. Do đó sự quan tâm của CSO với chiến lược trung hạn thể hiện rõ giá trị độc đáo của họ.

Giáo SưĐã trả lời vào 01/03/2019
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.