1 lít bằng bao nhiêu kg? Có ai biết giúp mình với ah

Mọi người ơi! em về miền tây đi mua rượu người ta cân bằng kg, vậy người ta tính như thế nào vậy ah. Thông thường thì 1 lít nước bằng bao nhiêu kg vậy ah? 1 lít rượu bằng bao nhiêu kg ah?

Câu hỏi của vào 17/03/2018   danh mục: Toán Học.
 • 1 Trả lời

   Như bạn đã biết tất cả vật thể điều có khối lượng riêng ( Tiếng anh: Density) của nó hay còn được gọi là mật độ khối lương riêng (D) của từng vât chất đó. Đại lượng được đo bằng thương số giữa khối lượng (m) vât thế và thể tích (v) vât thể đó.

   Công thức tính khối lượng riêng:

   D = m / v

   Trong đó:

    • D: khối lượng riêng kg/m3
    • m: khối lượng (kg)
    • v: thể tích (m3)

   Để biết được 1 lít bằng bao nhiêu kg bạn phải tìm hiểu về khối lượng riêng của từng chất lỏng, vì mỗi chất lõng sẽ có khối lượng riêng khác nhau. Mình sẽ chỉ bạn cách tính 1 lít nước bằng bao nhiêu kg?1 lít rượu bằng bao nhiêu kg?.

   Chúng ta cũng đã biết nước có khối lượng riêng là: 1000kg/m3.

   (1) Tức là 1m3 nước bằng 1000kg.

   (2) 1m3=1000 dm3=1000 lít

   ==> Từ (1) và (2) suy ra: 1 lít nước bằng 1 kg.

   Riêng về rượu thì có khối lượng riêng và 790 kg/m3. tương tự như trên chúng ta 1 lít rượu bằng 0.79kg. tức là 1 lít rượu bằng 790g nhé. Ngoài bạn có thể tìm hiểu thêm khối lượng riêng của một và chất ở hình bên dưới.

   khối lượng riêng của một số chất.

   Hy vọng những thông tin bổ ít này có thể giúp được bạn. Chúc bạn thành công.

   Giáo SưĐã trả lời vào 18/03/2018

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.