1 năm nhuận có bao nhiều ngày?

Đã trả lời

Mọi người cho mình hỏi năm nhuận thì có bao nhiêu ngày, có khác với những năm bình thường khác không ?

Tiểu học Asked on 16 Tháng Ba, 2018 in Khoa học.
Thêm bình luận
3 Trả lời
Trả lời hay nhất

Năm nhuận dương lịch bao nhiêu ngày

Một năm nhuận có 366 ngày và nhiều hơn 1 ngày so với những năm không nhuận. Ngày đó được thêm vào cuối tháng 2 – ngày 29 tháng 2. Dương lịch được tính thời gian theo Mặt Trời. Trái Đất quay hết một vòng quanh xung quanh mặt trời hết 365 ngày 6 giờ. Như vậy, sau 4 năm thời gian dư đó dồn thành 1 ngày nên năm đó có 366 ngày. Vậy năm nhuận có 366 ngày.

Năm nhuận âm lịch có nhiêu ngày

Âm lịch được tính thời gian theo Mặt Trăng nên cách tính khác với Dương lịch. Tháng mặt trăng trung bình chỉ có 29,5 ngày. Một năm âm lịch có 354 ngày, ngắn hơn năm dương lịch 11 ngày. Cứ 3 năm lại ngắn hơn 33 ngày .Để thời gian âm lịch không sai lệch nhiều với thời tiết 4 mùa, do vậy cứ 3 năm âm lịch người ta phải cho thêm một tháng nhuận để khoảng cách giữa âm lịch và dương lịch được rút ngắn lại. Mặc dù khoảng cách được rút ngắn lại nhưng thời gian âm lịch vẫn chậm hơn dương lịch. Để khắc phụ điều đó cứ 19 năm lại có một lần cách 2 năm thêm một tháng nhuận.

Trong 19 năm dương lịch có 228 tháng và âm lịch có 235, thừa 7 tháng so với năm dương lịch. 7 tháng thừa của âm lịch đó gọi là 7 tháng nhuận. 7 tháng đó rơi vào các năm thứ 3, 6, 9 hoặc 8, 11, 14, 17, 19 trong chu kỳ 19 năm

Như vậy, muốn tính năm nhuận của âm lịch bạn chỉ việc lấy năm dương lịch tương ứng với năm âm lịch chia cho 19, nếu số dư là một trong các số: 0, 3, 6, 9 hoặc 11, 14, 17 thì các năm đó nhuận.

Vậy 1 năm nhuận âm lịch còn phụ thuộc rơi vào tháng nào nếu các tháng có 30 ngày thì 354 + 30 = 384 ngày

Còn nếu tháng đó là tháng 2 thì 354 + 28 = 382 ngày.

Với những giải thích trên thì các bạn đã biết 1 năm nhuận có bao nhiêu ngày rồi phải không.

Tiểu học Đã trả lời on 16 Tháng Ba, 2018.
Thêm bình luận

Năm nhuận có 366 ngày nha bạn, và ngày nhuận là ngày 29/2 nếu tính theo dương lịch nha. Còn theo âm lịch thì không có ngày nhuận mà chỉ có tháng nhuận nhé.

Theo dương lịch:

1 năm có 365 ngày  và dư 6 giời, chính vì vậy thời gian dư trong vòng 4 năm sẽ được thêm một ngày đó là ngày nhuận.

Theo âm lịch:

1 năm có 354 ngày và cứ 3 năm thì sẽ dư ra 1 tháng và được gọi đó là tháng nhuận. Nếu bạn chưa biết âm lịch được tính như thế nào thì bạn có thể tham khảo tại đây

Giáo Sư Đã trả lời on 24 Tháng Năm, 2018.
Thêm bình luận

Cám ơn bài viết chi tiết của bạn nhé. Trước giờ biết vẫn biết là năm nhuận như thế nhưng không hiểu cách tính, giờ thì mình đã biếtcách tính rồi.

Lớp mầm Đã trả lời on 24 Tháng Năm, 2018.
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.