Năm nhuận là gì ? Cách tính năm nhuận

Đã trả lời

Năm nhuận là gì vậy mọi người, tại sao lại có năm nhuận và tính năm nhuận bằng cách nào vậy ạ?

Tiểu học Asked on 16 Tháng Ba, 2018 in Khoa học.
Thêm bình luận
2 Trả lời
Trả lời hay nhất

Năm nhuận là gì?

Trái Đất mất khoảng 365,25 ngày để quay một vòng quanh Mặt Trời. Nghĩa là một năm không thực sự đúng 365 ngày, mà nó luôn bị dư ra một phần lẻ, là 0,25 ngày.

Vì năm nào cũng sẽ bị dư 1/4 ngày, nên người ta sẽ gộp bốn phần dư này lại thành một phần, tức là sẽ sinh ra một ngày vào năm thứ 4. Vì thế cứ 4 năm chúng ta sẽ có một năm 366 ngày, trong khi 3 năm kia là 365 ngày. Và năm có 366 ngày đó là năm nhuận.

Vậy ngày dư đó được thêm vào tháng nào ? và là ngày gì

Ngày dư đó gọi là ngày nhuận được thêm vào tháng 2 và thay vì tháng 2 có 28 ngày như bình thường thì được thêm thành 29 ngày. Năm được thêm ngày vào được gọi là năm nhuận. Việc này đảm bảo vòng quay của Trái Đất quanh Mặt Trời trong không gian đúng với dương lịch sử dụng trên Trái Đất. Vậy là các biết tại sao có ngày nhuận? rồi phải không.

Cách tính năm nhuận

Nhiều người cho rằng năm nhuận là chia hết cho 4 không dư là cách tính chính xác nhất. Nhưng đó chỉ là 1 cách tính và không áp dụng được hết các năm nhuận. Cách tính năm nhuận chuẩn nhất là

Trường hợp 1: Lấy năm đó chia cho 4 nếu không dư là năm nhuận. Ví dụ như 2016/4 = 504 là một số nguyên không dư

RE: Năm nhuận là gì ? Cách tính năm nhuận

Trường hợp 2: Riêng những số có tận cùng là 2 số 0 như những năm 2000, thì phải chia cho 400 thay vì chia cho 4 là kết quả là một số nguyên dương.

Tóm lại để kiểm tra năm nhuận thứ nhất lấy năm đó chia cho 4 không dư => năm nhuận. Hoặc những năm có có hai số 0 sau cùng như 1200, 1300,1400,1500 thì không chia cho 4 mà chia cho 400 nếu không dư là năm nhuận.

Mình mong rằng những chia sẽ này sẽ giúp các bạn biết thế nào là năm nhuận và cách tính nhanh 1 năm nhuận.

Tiểu học Đã trả lời on 16 Tháng Ba, 2018.
Thêm bình luận

Năm nhuận được hiểu đơn giản là năm có 366 ngày so với những năm bình thường chỉ có 365 ngày.  Ngày nhuận được rơi vào tháng 2 và tháng 2 sẽ có 29 ngày. Đó là với lịch dương

Còn lịch âm thì năm nhuận sẽ thêm 1 tháng có nghĩa là sẽ có 13 tháng trong năm. Trên lịch âm chỉ có 12 tháng nhưng sẽ có 1 tháng lặp lại 2 lần, và tháng đó không cố định mà tuy vào năm.

Cách tính năm nhuận âm lịch :

Với năm âm lịch, muốn tính năm nhuận chỉ việc lấy năm dương lịch tương ứng với năm âm lịch chia cho 19, nếu số dư là một trong các số: 0, 3, 6, 9 hoặc 11, 14, 17 thì năm âm lịch đó có tháng nhuận.

Cách tính năm nhuận dương lịch:

Chỉ cần lấy năm đó chia 4 nếu không dư thì đó là năm nhuận. Hoặc đơn giản nhất bạn xem lịch tháng 2 nếu có ngày 29 thì năm đó chắn chắn là năm nhuận nha.

Lớp mầm Đã trả lời on 24 Tháng Năm, 2018.
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.