Năm nhuận là gì? tại sao có ngày nhuận? Cách tính năm nhuận chuẩn

Đã trả lời

Năm nhuận là gì vậy mọi người, tại sao lại có năm nhuận và tính năm nhuận bằng cách nào vậy ạ?

Câu hỏi của vào 16/03/2018   danh mục: Khoa học.
2 Trả lời
Trả lời hay nhất

Ngày nhuận là gì?

Ngày nhuận hay nhiều nơi gọi là ngày nhuần theo dương lịch được quy ước vào tháng 2 có 29 ngày thì ngày 29/2 được gọi là ngày nhuận.

Vậy tại sao có ngày nhuần?

Trái đất một năm quay quanh mặt trời 365 ngày và 6 giờ  tương đương với 1/4 ngày. Quy ước chuẩn quốc tế một năm có 365 ngày vì vậy theo dương lịch thì chênh lệch với thời gian thực là 1/4 ngày.  Nghĩa là sau 4 năm thì dương lịch sẽ dư ra 24 giờ (6*4=24h) hay nói cách khác là dư ra một ngày. 

Cách tính ngày nhuận

Còn theo âm lịch (tính thời gian theo mặt trăng), nên một tháng trung bình có 29,5 ngày và một năm âm lịch có 354 ngày, ngắn hơn năm dương lịch 11 ngày. Chính vì vậy cứ 3 năm lại ngắn hơn 33 ngày. suy ra cứ 3 năm theo âm lịch chúng ta có thêm một năm nhuận, 5 năm thì có hai năm nhuận, 19 năm 7 nhuận và tháng được thêm vào ở năm nhuận được gọi là tháng nhuận.

Cách tính ngày nhuận

Để tính hay biết ngày nhuận bạn chỉ cần xem dương lịch tháng 2 có 29 ngày hay không. Nếu trong năm đó tháng hai  ngay 29 thì chắc chắn năm đó là năm nhuận, và theo quy luật cách 4 năm sẽ sinh ra một năm nhuận.

Năm nhuận là gì?

Năm nhuận là năm có 366 ngày theo dương lịch và có 13 tháng nếu đuọc tính theo âm lịch nhé.

Cách tính năm nhuận

Nhiều người cho rằng năm nhuận là chia hết cho 4 không dư là cách tính chính xác nhất. Nhưng đó chỉ là một cách tính và không áp dụng được hết cho các năm nhuận. Tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tính năm nhuận chuẩn nhất.

Cách 1: Lấy năm đó chia cho 4 nếu không dư là năm nhuận. Ví dụ như 2016/4 = 504 là một số nguyên không dư, suy ra năm 2016 chính làm năm nhuận.

Cách năm nhuận

Cách 2: Riêng những số có tận cùng là 2 số 0 như những năm 2000, thì phải chia cho 400 thay vì chia cho 4 là kết quả là một số nguyên dương. Và năm này cũng chính làm năm nhuận.

Tóm lại để kiểm tra năm nhuận thứ nhất lấy năm đó chia cho 4 không dư thì đó là năm nhuận. Hoặc những năm có hai số 0 sau cùng như 1200, 1300,1400,1500 thì không chia cho 4 mà chia cho 400 nếu không dư thì cũng là năm nhuận.

Mình mong rằng những chia sẽ này sẽ giúp các bạn biết thế nào là năm nhuậncách tính năm nhuận chuẩn rồi phải không nè.

Tiểu họcĐã trả lời vào 16/03/2018

Năm nhuận được hiểu đơn giản là năm có 366 ngày so với những năm bình thường chỉ có 365 ngày. Ngày nhuận được rơi vào tháng 2 và tháng 2 sẽ có 29 ngày, đó là với lịch dương

Còn lịch âm thì năm nhuận sẽ thêm một tháng có nghĩa là sẽ có 13 tháng trong năm. Theo quy luật thì âm lịch chỉ có 12 tháng nên năm nhuận sẽ có 2 tháng liên tiếp nhau, Tháng liên tiếp nhau sẽ không cố định cho từng năm nhuậu theo âm lịch nhé.

Cách tính năm nhuận dương lịch thì bạn có thể tham khảo bài viết của bạn Thuỷ Top. Tôi thấy bài viết đó cũng khá đầy đủ rồi.

Cách tính năm nhuận âm lịch

Với năm âm lịch, muốn tính năm nhuận chỉ việc lấy năm dương lịch tương ứng với năm âm lịch chia cho 19, nếu số dư là một trong các số: 0, 3, 6, 9 hoặc 11, 14, 17 thì năm âm lịch đó có tháng nhuận.

Tiểu họcĐã trả lời vào 24/05/2018
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.