RE: 1 năm nhuận có bao nhiều ngày ?

Đã trả lời

Mọi người cho mình hỏi 1 năm nhuận có bao nhiêu ngày vậy? Nguyên nhân tại sao lại có năm nhuận và có có khác gì với những năm bình thường không?

Thuỷ Top Tiểu học Asked on 16 Tháng Ba, 2018 in Khoa học.
Thêm bình luận
3 Trả Lời
Trả lời hay nhất

Năm nhuận có bao nhiêu ngày theo dương lịch

Một năm nhuận có nhiều hơn 1 ngày so với năm không nhuận. Ngày đó được thêm vào cuối tháng 2, đó chính là ngày 29 tháng 2. Dương lịch sẽ được tính bằng cách trái đất quay xung quanh mặt trời hết 365 ngày 6 giờ. Như vậy, sau 4 năm thời gian dư đó được cộng thành 1 ngày, năm được cộng thời gian là năm thứ 4 và được gọi là năm nhuận nhé.

Năm nhuận của âm lịch

Âm lịch được tính thời gian theo mặt trăng nên cách tính khác với Dương Lịch. Một tháng mặt trăng trung bình chỉ có 29,5 ngày và một năm âm lịch có 354 ngày, ngắn hơn năm dương lịch 11 ngày.

Cứ 3 năm lại ngắn hơn 33 ngày. Để thời gian âm lịch không sai lệch nhiều với thời tiết 4 mùa, do vậy cứ 3 năm âm lịch người ta phải cho thêm một tháng nhuận để khoảng cách giữa âm lịch và dương lịch được rút ngắn lại.

Mặc dù khoảng cách được rút ngắn lại nhưng thời gian âm lịch vẫn chậm hơn dương lịch nhé. Chính vì vậy, để khắc phục điều đó cứ 19 năm lại có một lần cách 2 năm thêm một tháng nhuận. Hay nói cách khác, thì cứ 19 năm sẽ có 2 năm nhuận chỉ cách nhau 2 năm.

Trong 19 năm dương lịch có 228 tháng và âm lịch có 235, thừa 7 tháng so với năm dương lịch. 7 tháng thừa của âm lịch đó gọi là 7 tháng nhuận. 7 tháng đó rơi vào các năm thứ 3, 6, 9 hoặc 8, 11, 14, 17, 19 trong chu kỳ 19 năm.

Như vậy, muốn tính năm nhuận của âm lịch bạn chỉ việc lấy năm dương lịch tương ứng với năm âm lịch mà bạn muốn tính chia cho 19, nếu số dư từ phép chia trên có một trong các số: 0, 3, 6, 9 hoặc 11, 14, 17 thì các năm đó nhuần.

Vậy 1 năm nhuận âm lịch còn phụ thuộc rơi vào tháng nào nếu các tháng có 30 ngày thì 354 + 30 = 384 ngày

Còn nếu tháng đó là tháng 2 thì 354 + 28 = 382 ngày.

Năm nhuần trong tương lại

  • Năm 2023  nhuận tháng 2
  • Năm 2025 nhuần tháng 6
  • Năm 2018 nhuần tháng 5
  • Năm 2031 nhuần tháng 3

Với những giải thích trên thì các bạn đã biết 1 năm nhuận có bao nhiêu ngày rồi phải không!

 

Tiểu học Đã trả lời on 16 Tháng Ba, 2018.
Thêm bình luận
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.