1 Giờ bằng bao nhiêu phút, giây vậy ạ ?

1 giờ chuẩn hiện nay thì bằng bao nhiêu phút, bao nhiêu giây vậy mọi người ơi?

Tiểu học Asked on 23 Tháng Ba, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
1 Trả lời

Giờ là đơn vị đo thời thời gian thông dụng trên thế giới. Được viết tắt là h và còn được gọi bằng tiếng đồng hồ, hay một tiếng .

Tại mỗi quốc gia hay khu vực có múi giờ khác nhau. Như tại Việt Nam là múi giờ GMT + 7. Và giờ sinh hoạt của mỗi quốc gia cũng khác nhau hoàn toàn. 7 giờ sáng là giờ đầu tiên của nửa đầu tiên của ban ngày. 1 giờ chiều là giờ đầu tiên của nửa sau của ban ngày. 7 giờ tối là giờ đầu tiên của nửa đầu tiên của ban đêm và 1 giờ sáng là giờ đầu tiên của nửa sau của ban đêm.

1 năm bằng bao nhiêu giờ?

1 năm = 365 * 24 = 8760 giờ.

1 năm bằng bao nhiêu phút?

1 năm = 365*24*60  = 525.600 phút.

1 Năm có bao nhiêu giây?

1 Năm = 365*24*60*60 = 31.536.000 giây.

1 ngày có bao nhiêu giờ?

1 ngày = 24 giờ.

1 giờ có bao nhiêu phút?

1 giờ = 60 phút.

1 giờ có bao nhiêu giây?

1 giờ = 60 * 60 = 3600 giây.

Tiểu học Đã trả lời on 28 Tháng Ba, 2018.
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.