Revenue là gì

Revenue là gì vậy cả nhà. ai biết giải thích giúp em với.

Câu hỏi của vào 01/03/2019   danh mục: Kinh tế học.
1 Trả lời

Revenue là gì

Revenue là gì

Doanh Thu (Revenue  ) là một yếu tố cơ bản của kế toán tài chính.

 1. Doanh Thu theo nghĩa rộng bao gồm tất cả những lợi ích kinh tế từ các hoạt động hàng ngày và những hoạt động khác của doanh nghiệp.
 2. Doanh Thu theo nghĩa hẹp chỉ bao gồm lợi ích kinh tế từ những hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp.

Theo nghĩa hẹp, Doanh Thu là tổng hợp những lợi ích được hình thành trong những hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, khiến lợi ích của người sở hữu tăng lên và không liên quan tới tiền vốn đầu tư của người sở hữu. Doanh Thu liên quan bao gồm: Doanh Thu từ bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ và nhượng quyền sử dụng tài sản. Hoạt động hàng ngày là chỉ những hoạt động mang tính thường xuyên để thực hiện mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Những lợi ích kinh tế từ hoạt động không phải hàng ngày không được coi là Doanh Thu mà nên gọi là lợi tức. Các khoản tiền doanh nghiệp nhận thay cho bên thứ ba nên coi là phụ trách xử lý, không nên coi đó là Doanh Thu.

Đặc trưng của Doanh Thu

 1. Doanh Thu có từ những hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp chứ không phải từ những giao dịch hoặc sự việc phát sinh không định kỳ.

Hoạt động hàng ngày là chỉ những hoạt động mang tính thường xuyên và những việc hoạt động liên quan để thực hiện mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Ví dụ doanh nghiệp cho thuê bất động sảnmình có thì số tiền cho thuê được gọi là Doanh Thu, còn tiền có từ việc bán đi thì không phải Doanh Thu mà là nguồn thu khác.

 1. Doanh Thu bắt buộc phải làm tăng lợi ích của người sở hữu doanh nghiệp.
 2. Doanh Thu tổng lượng lợi ích kinh tế không liên quan tới đầu tư của người sở hữu.
 3. Doanh Thu có thể biểu hiện bằng sự tăng tài sản, hoặc giảm nợ của doanh nghiệp, hoặc cả hai.
 4. Doanh Thu chỉ bao gồm nguồn thu lợi ích kinh tế của doanh nghiệp không gồm những khoản thu hộ bên thứ ba hoặc thu hộ khách hàng.

Nguyên tắc xác nhận Doanh Thu

Doanh Thu từ tiêu thụ sản phẩm chỉ được xác nhận khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

 1. Doanh nghiệp đã chuyển rủi ro và thù lao chính về quyền sở hữu của sản phẩm sang bên mua hàng.
 2. Doanh nghiệp vừa khôn giữ quyền quản lý liên quan tới quyền sở hữu, cũng không khống kiểm soát sản phẩm mình đã bán.
 3. Lợi ích kinh tế liên quan tới giao dịch có thể thuộc về doanh nghiệp. Lợi ích kinh tế liên quan tới giao dịch chủ yếu thể hiện thành giá cả của sản phẩm.
 4. Lợi ích kinh tế có thể tính toán một cách đáng tin cậy, Doanh Thu và chi phí liên quan cũng có thể tính toán. Doanh thu có thể tính toán là tiền đề cơ bản để xác định doanh thu. Chi phí không thể tính toán, cho dù các điều kiện khác đã đáp ứng đủ thì Doanh Thu cũng không được xác định.
 5. Kết quả của việc lợi ích kinh tế thuộc về doanh nghiệp khiến tăng tài sản hoặc giảm nợ cho doanh nghiệp.

Phân loại Doanh Thu

 1. Căn cứ tính chất có thể chia thành doanh thu tiêu thụ sản phẩm, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu chuyển nhượng quyền sử dụng tài sản.
 2. Căn cứ tầm quan trọng chia thành doanh thu nghiệp vụ kinh doanh chính và doanh thu nghiệp vụ khác.

Doanh Thu nghiệp vụ kinh doanh chính: tới từ những hạng mục chính trong hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp để thực hiện mục tiêu kinh doanh. Ví dụ như tiêu thụ sản phẩm của công ty thương mại, hay nghiệp vụ cho vay, làm thủ tục kết toán của ngân hàng v.v…

Doanh Thu nghiệp vụ khác: tới từ những hoạt động hàng ngày khác nghiệp vụ chính, như tiêu thụ nguyên liệu, cung cấp dịch vụ phi công nghiệp của công ty sản xuất.

 

 

Giáo SưĐã trả lời vào 01/03/2019
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.