Công nợ là gì? Công nợ quan trọng với doanh nghiệp như thế nào?

Cho em hỏi là công nợ trong doanh nghiệp gồm những gì? Một doanh nghiệp thì công nợ thấp hay cao mới tốt? Có cách nào để quản lý công nợ hiệu quả không?

Câu hỏi của vào 31/05/2018   danh mục: Kinh tế học.
1 Trả lời

  Công nợ là gì ?

  Công nợ bao gồm các khoản công nợ phải thu và công nợ phải trả của một đơn vị, tổ chức trong giai đoạn cụ thể. Công nợ có các loại chính sau

  Các khoản phải thu khách hàng: Các khoản phải thu khách hàng là các khoản tiền mà công ty đã bán sản phẩm hàng hoá, nhân công, dịch vụ cho khách hàng nhưng chưa thu được tiền.

  Các khoản phải trả người bán: Các khoản phải trả người bán là giá trị các loại vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ, hàng hoá, dịch vụ … phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh mà đơn vị đã nhận của người bán nhưng chưa thanh toán tiền.

  Các khoản phải thu, phải trả khác: Các khoản phải thu khác là khoản phải thu ngoài những khoản phải thu khách hàng, phải thu nội bộ, tạm ứng, ký quỹ như : giá trị tài sản thiếu chưa xác định rõ nguyên nhân, còn chờ quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền. các khoản phải thu về bồi thường vật chất do cá nhân, tập thể gây ra hư hỏng làm mất mát vật tư, hàng hoá …

  Các khoản tạm ứng: Khoản tạm ứng là 1 khoản tiền hoặc vật tư giao cho người nhận tạm ứng để thực hiện công việc đã được phê duyệt.

  Những cách quản lý nợ công hiệu quả

  Xu hướng chung của các doanh nghiệp đều muốn tận dụng tối đa mọi nguồn vốn: Muốn thu hồi nhanh những khoản phải thu từ khách hàng và kéo dài thời gian thanh toán nợ phải trả cho nhà cung cấp. Để có thể tận dụng hợp lý nguồn vốn bạn cần có cách quản lý công nợ hiệu quả.

  Đánh giá, phân loại khách hàng theo từng nhóm để quản lý. Xây dựng được chính sách bán hàng hợp lý, rõ ràng ngay từ ban đầu cho từng cấp phân phối, cho từng đối tượng khách hàng.

  Chuẩn bị nhân sự đầy đủ cho từng giai đoạn: nhân sự chuyên trách, đốc thúc thu hồi nợ phải thu từ khách hàng nhanh chóng, đúng thời hạn. Đối với những nhân viên tham gia trực tiếp vào quá trình giao tiếp khách hàng với mục đích thu hồi, chi trả công nợ cần nắm vững một số kỹ năng như: lưu trữ cẩn thận tài liệu giao dịch với khách hàng dưới mọi hình thức, luôn giữ được bình tĩnh và tác phong chuyên nghiệp; bám sát theo dõi chặt chẽ mọi động thái chi trả, khất nợ của khách hàng.

  Nhân sự đánh giá, theo dõi báo cáo công nợ hàng tuần, hàng tháng. Lập chỉ tiêu, chỉ số KPI để đánh giá được tình tình nợ phải trả, hiệu quả quản lý công nợ phải thu.

  Mẫu giáoĐã trả lời vào 31/05/2018
  Câu trả lời của bạn
  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.