Cách tính lợi nhuận nào trong kinh doanh?

Em muốn tính lợi nhuận các sản phẩm bán được trong 1 tháng, 1 quý hay 1 năm của doanh nghiệp em mà không biết cách tính chính xác nhất. Có chuyên gia kinh tế nào giúp em không ạ ?

Câu hỏi của vào 30/05/2018   danh mục: Kinh tế học.
1 Trả lời

  Công ty làm ăn lời hay lỗ được quyết định bởi lợi nhuận thật sự mà công ty thu được. Lợi nhuận là số tiền lời sau khi trừ tất cả mọi chi phí trong kinh doanh.

  Có nhiều cách tính lợi nhuận tùy theo từng ngành nghề kinh doanh khác nhau. Tham khảo một vài công thức xác định lợi nhuận của doanh nghiệp nha.

  Cách tính lợi nhuận các hoạt động ngoài kinh doanh

  Lợi nhuận hoạt động kinh tế khác = Thu nhập của hoạt động khác – Chi phí hoạt động khác – Thuế gián thu (nếu có)

  Trong đó :

  • Doanh thu từ các hoạt động khác là các hoạt động như đầu tư, cho vay hay kinh doanh bất động sản, cho thuê mặt bằng…
  • Chi phí hoạt động: là các khoản tiền cần để đầu tư hay phí trung gian.

  Cách tính lợi nhuận kinh doanh sản xuất

  Lợi nhuận SXKD = Doanh thu thuần + Doanh thu HĐ tài chính – CPHĐ tài chính – Giá vốn Bán – CP bán hàng – Chi phí QLDN.

  Trong đó

   • Doanh thu thuần: Là doanh thu từ hoạt động bán hàng, chưa tính các khoản chi phí khác.
   • Doanh thu HĐ tài chính: Là doanh thu từ việc đầu tư tài chính của doanh nghiệp.
   • CPHĐ tài chính: Là các khoản chi phí để đầu tư các hoạt động tài chính đó.
   • Giá vốn bán: Là giá sản phẩm đã mua hay nhập trực tiếp từ các công ty khác.
   • CP bán hàng: Là chi phí bán hàng gồm có chi phí nhân công, chi phí quảng cáo, tiếp thị…
   • Chi phí QLDN: Chi phí quản lý doanh nghiệp đó là tiền nhân công, nhân sự.

  Cách tính lợi nhuận trước thuế

  Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp = Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh + Lợi nhuận hoạt động tài chính + Lợi nhuận hoạt động khác.

  Cách tính lợi nhuận sau thuế

  Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế thu nhập – Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ.

  Tiểu họcĐã trả lời vào 30/05/2018
  Câu trả lời của bạn
  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.