CRO là gì? Công việc của CRO trong doanh nghiệp

1 Trả lời

CRO là gì

Giám đốc nghiên cứu (Chief Research Officer, CROlà ngọn nguồn động lực để doanh nghiệp không ngừng phát triển. Nhiệm vụ của giám đốc nghiên cứu là lãnh đạo những người có tinh thần đột phá nghiên cứu nhất liên tục khai thác những điểm tăng trưởng kinh tế mới cho doanh nghiệp.

Xây dựng mô hình và quy trình nghiên cứu phát triển, tiến hành nghiên cứu, phân tích và báo cáo về tính khả thi của dự án

Chức trách của giám đốc nghiên cứu

  • Quản lý, giám sát hoạt động và tiến trình, hiệu suất, chất lượng các dự án nghiên cứu của phòng nghiên cứu.
  • Chỉ đạo khai thác sản phẩm mới; lãnh đạo, hướng dẫn, khích lệ đội ngũ nghiên cứu, bồi dưỡng đạo tào nhân viên nghiên cứu.
  • Hỗ trợ các giám đốc phòng ban khác xác định chiến lược chiến thuật và phơng hướng nghiệp vụ mới của công ty.
  • Duy trì quan hệ khách hàng hiện có và khách hàng tiềm năng.
  • Cung cấp dịch vụ có giá trị, chất lượng cao cho khách hàng.
Giáo SưĐã trả lời vào 01/03/2019
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.