Cic là gì?

Đã trả lời

  Trước mình có chơi một trò chơi là nhìn chữ viết tắt đoán tên tiếng anh của nó sao cho dịch ra tiếng việt mà có nghĩa, trong đó có từ Cic mình dịch mãi mà chả ra được chữ nào có nghĩa cả.

  Vậy nên là mình nhờ các bạn giúp mình được không.

  Câu hỏi của vào 14/08/2019   danh mục: Kiến thức chung.
 • 1 Trả lời
   Trả lời hay nhất

   CIC là viết tắt của cụm từ Credit Information Center, hay còn gọi là Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng trực thuộc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, làm nhiệm vụ thu nhận, lưu trữ, phân tích, xử lý, dự báo thông tin tín dụng phục vụ cho yêu cầu quản lý của ngân hàng nhà nước. Hiểu đơn giản thì nó là cuốn sổ đen tín dụng của mỗi người, tại đây có lưu trữ rất nhiều thông tin tín dụng của bạn:

   • Số tiền mà khách hàng đang nợ, Mục đích vay nợ của khách hàng là gì ?
   • Hợp đồng tín dụng được ký kết với ngân hàng nào ?
   • Thời gian hoàn trả món nợ là bao lâu ?
   • Việc trả nợ được tiến hành như thế nào ?
   • Doanh nghiệp hoặc cá nhân đang nằm trong nhóm nợ nào.
   • Đã thế chấp những tài sản gì ?

   Nếu bạn vay nợ ngân hàng mà trả chậm hoặc không trả thì sẽ có điểm CIC thấp, và lúc này bạn vay ngân hàng cực kỳ khó.

   Ngoài ra CIC còn có rất nhiều nghĩa của CIC tùy theo ngữ cảnh khi trò chuyện. Bạn có thể xem thêm các thông tin bên dưới.

   1. CIC: Combat Information Center
   2. CIC: Committee on Institutional Cooperation
   3. CIC: Citizenship and Immigration Canada
   4. CIC: Community Interest Company (UK Department of Trade and Industry)
   5. CIC: Chico (Amtrak station code; Chico, CA)
   6. CIC: Certified Insurance Counselor
   7. CIC: Council of Independent Colleges (Washington, DC, USA)
   8. CIC: Central Information Commission (India)
   9. CIC: Convention Industry Council
   10. CIC: Customer Interaction Center
   11. CIC: Centre d’Investigation Clinique (French: Clinical Investigation Center)
   12. CIC: Completely in the Canal (hearing aid)
   13. CIC: Construction Industry Council (UK and US)
   14. CIC: Citoyenneté et Immigration Canada (French: Citizenship and Immigration Canada)
   15. CIC: Commander in Chief
   16. CIC: Catecismo de la Iglesia Católica (Spanish: Catechism of the Catholic Church)
   17. CIC: China Investment Corporation (wealth fund)
   18. CIC: Center for International Cooperation (various locations)
   19. CIC: Case in Chief
   20. CIC: Cable in the Classroom (cable industry education foundation)
   21. CIC: Cambridge Innovation Center (Massachusetts)
   22. CIC: Carrier Identification Code
   23. CIC: Chemical Institute of Canada
   24. CIC: Collision Industry Conference
   25. CIC: Central Insurance Companies (est. 1876)
   26. CIC: Common Interest Community (various locations)
   27. CIC: Circuit Identification Code
   28. CIC: Canadian Islamic Congress (religious group)
   29. CIC: Cisco Info Center
   30. CIC: Cincinnati Insurance Company (Ohio)
   31. CIC: Code of Canon Law (Latin: Codex Iuris Canonici)
   32. CIC: Collaborative Innovation Center (Carnegie Mellon University; Pittsburgh, PA)
   33. CIC: Chamber of Industry and Commerce (various locations)
   34. CIC: Catholic Information Center
   35. CIC: Community Information Centre
   36. CIC: Credit Information Company (various companies)
   37. CIC: Change-In-Control
   38. CIC: Citizens Information Centre (Ireland)
   39. CIC: Cinema International Corporation (film distribution; various locations)
   40. CIC: Captive Insurance Company
   41. CIC: Cell Invisibility CacheCIC Continuous Information Capture
   42. CIC: Cisco Information Center
   43. CIC: Computationally Intensive Computing
   44. CIC: Customer Interface Card
   45. CIC: Computer Interface Card
   46. CIC: Cable in Conduit
   47. CIC: Clinical Investigation Center (Minnesota)
   48. CIC: Culinary Institute of Charleston (Charleston, SC)
   49. CIC: Crédit Industriel et Commercial (French bank group)
   50. CIC: Capital Investment Committee (various locations)
   51. CIC: Clean Intermittent Catheterization
   52. CIC: Consumer Information Center
   53. CIC: California Insurance Company
   54. CIC: Coordination and Information Center
   55. CIC: Commission on Interracial Cooperation (est. 1919)
   56. CIC: Canada-Israel Committee
   57. CIC: Cambridge International Centre (various locations)
   58. CIC: Chartered Investment Counselor
   59. CIC: Commission on Integration and Cohesion (UK)
   60. CIC: Christians in Commerce (various locations)
   61. CIC: Centro de Investigación en Computación (International Conference on Computing)
   62. CIC: Council of Islamic CourtsCIC Carcinogen Identification Committee (California)
   63. CIC: Chronic Idiopathic Constipation
   64. CIC: Critical Illness Cover (insurance)
   65. CIC: Ciclesonide
   66. CIC: Concepts in Concrete (Houston, TX)
   67. CIC: Counterintelligence Center (US DoD)
   68. CIC: Canadian International College (New Cairo, Egypt)
   69. CIC: Community Investment Corporation
   70. CIC: Central Iowa Chapter (various organizations)
   71. CIC: Controller-In-Charge
   72. CIC: Certified in Infection Control (nursing)
   73. CIC: Certified Irrigation Contractor
   74. CIC: Chesapeake Innovation Center (Maryland)
   75. CIC: Ceylon Indian Congress (Sri Lanka; est 1939; now Ceylon Workers’ Congress)
   76. CIC: Community Insurance Company (Ohio)
   77. CIC: Counterintelligence Corps
   78. CIC: Chemical Industry Council
   79. CIC: Choices in Childbirth (New York, NY)CIC Command Information Center
   80. CIC: Canadian Immigration and Citizenship
   81. CIC: Canadian Innovation Centre
   82. CIC: Combat Intelligence Center (Marine Corps; US DoD)
   83. CIC: International Council for Game and Wildlife Conservation
   84. CIC: Community Investment Committee (United Way)
   85. CIC: Communications Interface Controller (US DoD)
   86. CIC: Combined Intelligence Committee (US and UK)
   87. CIC: Chaudronnerie Industrielle du Centre (French: Industrial Boilermaking Center)
   88. CIC: Computer-Integrated Construction
   89. CIC: Circulating Immune Complex
   90. CIC: Cochlear Implant Center (various locations)
   91. CIC: Cadet Instructor Cadre (now Cadet Organizations Administration and Training Service)
   92. CIC: Conflict of Interest Committee (various organizations)
   93. CIC: Current Issues Committee (various organizations)
   94. CIC: Charles in Charge (TV show)
   95. CIC: Centro Internazionale Crocevia
   96. CIC: Criminal Investigation Command
   97. CIC: Cellule Interministérielle de Crise (French: Interministerial Crisis Committee)
   98. CIC: Certified Insurance Consultant
   99. CIC: Cleveland Indians Charities (est. 1989; Cleveland, OH)
   100. CIC: Creative Incentive Coalition
   101. CIC: Catawba Island Club (Ohio)
   102. CIC: California Innovation Corridor
   103. CIC: Cause It’s Cool
   104. CIC: Copper-Invar-Copper
   105. CIC: Campus Information Centers (University of Michigan)
   106. CIC: Customer Identification Code
   107. CIC: Coast Is Clear
   108. CIC: Coupon Information Center
   109. CIC: Community Intervention Center
   110. CIC: Chauffage Individuel Centralisé (French: Centralized Individual Heating)
   111. CIC: Collegiate Inventors Competition
   112. CIC: Centre International de Conférences (French: International Conference Center)
   113. CIC: Credit Institute of Canada
   114. CIC: Coalition Information Center
   115. CIC: Committee on Information and Communications
   116. CIC: Corporate Information Center
   117. CIC: Creation Is Crucifixion
   118. CIC: Chemically Imbalanced Comedy (Chicago, IL)
   119. CIC: Climatic Impacts Centre
   120. CIC: Combined Intelligence Center
   121. CIC: Crew Interface Coordinator (NASA)
   122. CIC: Colloid and Interface Chemistry (Denmark)
   123. CIC: Centro Internacional de Convenciones (Spanish: International Conventions Center; Medellín, Colombia)
   124. CIC: Catalina Island Conservancy
   125. CIC: Church Insurance Company
   126. CIC: Country Identification Code
   127. CIC: Cuban Council of Churches
   128. CIC: Consultants and Independent Contractors
   129. CIC: Clinical Information Consultancy (part of the National Health Service, England)
   130. CIC: Community Informatics Corps (University of Illinois at Urbana-Champaign)
   131. CIC: Computing Information Center
   132. CIC: Centro Insular de Cultura
   133. CIC: Canadian Insurance Course (Canadian Securities Institute)
   134. CIC: Canada Immigration Center
   135. CIC: Cycle International Court (French: International Court Cycle)
   136. CIC: Catalog Item Code
   137. CIC: Content Indicator Code
   138. CIC: Christ I’m Confused
   139. CIC: Coordinated Industry Cases (US IRS)
   140. CIC: Connecticut Invention Convention
   141. CIC: Community Improvement Council
   142. CIC: Combined Injectable Contraceptive
   143. CIC: Colégio Internato dos Carvalhos (Portugal)
   144. CIC: Cult Information Center
   145. CIC: Concours International Combiné (French equestrian event)
   146. CIC: Chico, CA, USA – Chico Municipal Air Terminal (Airport Code)
   147. CIC: Computing, Information and Communications Division (Los Alamos National Laboratory)
   148. CIC: Close in Combat
   149. CIC: Cedar Rapids and Iowa City Railway Company
   150. CIC: Centre for Intelligent Control
   151. CIC: Catalogue Item Confirmation
   152. CIC: Cisco Integrated Client (VPN client-softwares’ built-in firewall)
   153. CIC: Competition Index Control (National Hot Rod Association Competition Eliminator Class)
   154. CIC: Capital Investment Council
   155. CIC: Circuit Identifier Code
   156. CIC: Commonwealth Interoperability Coordinator (Virginia)
   157. CIC: Clean Islands Council (Oil Spill Response, Hawaii)
   158. CIC: Communications Interface Coordinator (NASA)
   159. CIC: Core Instructor Course
   160. CIC: Cascaded Integrator and Comb (decimator-interpolator)
   161. CIC: College of Immaculate Conception (Port of Spain, Trinidad)
   162. CIC: Continuous Improvement Coordinator
   163. CIC: Contraceptifs Injectables Combinés (French: Combined Injectable Contraceptives)
   164. CIC: Call Instance Code
   165. CIC: Children in Crisis, Inc.
   166. CIC: Citizens’ Investigative Commission (private action group)
   167. CIC: Controlled Item Code
   168. CIC: Clerk in Charge
   169. CIC: Computer Interface & Control
   170. CIC: Chemistry Information Centre (Berlin, Germany)
   171. CIC: Combat Integration Capability
   172. CIC: Commercial Industry Caucus
   173. CIC: Chair-Control Indicate Capability
   174. CIC: Compensated Ion Chamber
   175. CIC: Cardioinhibitory Center
   176. CIC: Command Integration Center
   177. CIC: Clinton Investigative Commission (political action site/group
   178. CIC: Command Interface Control
   179. CIC: Crisis Information Center (UN)
   180. CIC: Continuing Improvement Council
   181. CIC: Centre d’Information de la Couleur (French: Color Information Center; est. 1952)
   182. CIC: Curriculum Integration Coordinator
   183. CIC: Committed Interaction Contract
   184. CIC: Center for Interethnic Cooperation (Russia)
   185. CIC: Current Injection Control
   186. CIC: Chinese Institute of Communication
   187. CIC: Control and Information Center (NASA)
   188. CIC: Computational Intelligence Centrer
   189. CIC: Combat In Citier
   190. CIC: Critical Intelligence Category
   191. CIC: Central Integrated Checkout
   192. CIC: Credit InfoCenter
   193. CIC: CEBus Industry Consortium
   194. CIC: Computer Interface Control Unit
   195. CIC: Customer Initiated Call
   196. CIC: Cassava Information Centre (Colombia)
   197. CIC: Committee to Impeach Clinton (political action site/group)
   198. CIC: Compliance and Insurance Corporation (Philippines)
   199. CIC: Concrete on Rolled I-Beam Continuous (civil engineering)
   200. CIC: Contractor Initiated Change (construction)
   201. CIC: Centro de Inteligencia Católica (Guatemala religious group)
   202. CIC: Code Is Cool (programming slang)
   203. CIC: Call Inquiry Command
   204. CIC: Communications Interface Control
   205. CIC: Computer Interface Cabinet
   206. CIC: Contractor Information Center
   207. CIC: Centrul de Informare a Cetateanului (Romania)
   208. CIC: Classroom Instructor Course
   209. CIC: Combat Integration Cell
   210. CIC: Collective Investments Center
   211. CIC: Computers, Information and Communications
   212. CIC: Crane Institute Certification (crane operator certification)
   213. CIC: Customer Information Call
   214. CIC: Converter Interface Controller (AN/FSC-78B SATCOM terminal)
   215. CIC: Controlled Item Category
   216. CIC: Communications Interface Cabinet (light rail, Dallas, Texas)
   217. CIC: Container Identification Code
   218. CIC: Claim Imaging Center (insurance)
   219. CIC: Crowell’s Intensity Camp
   220. CIC: Cloudiness Intercomparison Campaign (US NOAA)
   221. CIC: Cockpit Interface Computer
   222. CIC: Cathay Israel Chemistry
   223. CIC: Creative Industries Commission
   224. CIC: Coordinating Instructional Council

   Giải nghĩa

   CIC là gì?

   1. CIC Trung tâm thông tin chiến đấu
   2. CIC Ủy ban về thể chế hợp tác
   3. CIC Quốc tịch và nhập cư Canada
   4. CIC Cộng đồng lãi vay Công ty (UK cục của thương mại và Công nghiệp)
   5. CIC Chico ( mã trạm Amtrak ; Chico, CA)
   6. CIC Tư vấn bảo hiểm được chứng nhận
   7. CIC Hội đồng các trường cao đẳng độc lập (Washington, DC, Hoa Kỳ)
   8. CIC Ủy ban thông tin trung ương (Ấn Độ)
   9. CIC Công ước Công nghiệp Hội đồng
   10. CIC Trung tâm tương tác khách hàng
   11. CIC Trung tâm d’tra Clinique (tiếng Pháp: Clinical Investigation Center)
   12. CIC Hoàn toàn trong các kênh (nghe viện trợ)
   13. CIC Hội đồng công nghiệp xây dựng (Anh và Mỹ)
   14. CIC Citoyenneté et Immigration Canada (tiếng Pháp: Quốc tịch và nhập cư Canada)
   15. CIC Commander trong Chief
   16. CIC Catecismo de la Iglesia Católica (Tây Ban Nha: Giáo lý của các Công Giáo Giáo Hội)
   17. CIC Tập đoàn đầu tư Trung Quốc ( quỹ tài sản )
   18. CIC Trung tâm cho quốc tế Hợp tác (nhiều địa điểm)
   19. CIC Trường hợp trong Chief
   20. CIC Cáp trong các lớp học (cáp ngành giáo dục nền tảng)
   21. CIC Trung tâm đổi mới Cambridge (Massachusetts)
   22. CIC Carrier Identification Mã
   23. CIC Hóa học Viện của Canada
   24. CIC Hội nghị ngành va chạm
   25. CIC Các công ty bảo hiểm trung ương (est. 1876)
   26. CIC Cộng đồng quan tâm chung (nhiều địa điểm)
   27. CIC Circuit Identification mã
   28. CIC Đại hội Hồi giáo Canada ( nhóm tôn giáo )
   29. CIC Trung tâm thông tin của Cisco
   30. CIC Công ty bảo hiểm Cincinnati (Ohio)
   31. CIC Mã của Canon Luật (tiếng Latin: Codex Iuris Canonici)
   32. CIC Trung tâm hợp tác đổi mới ( Đại học Carnegie Mellon ; Pittsburgh, PA)
   33. CIC Phòng của Công nghiệp và Thương mại (nhiều địa điểm)
   34. CIC Trung tâm thông tin công giáo
   35. CIC Trung tâm thông tin cộng đồng
   36. CIC Công ty thông tin tín dụng ( công ty khác nhau )
   37. CIC Thay đổi trong kiểm soát
   38. CIC Trung tâm thông tin công dân (Ireland)
   39. CIC Rạp chiếu phim quốc tế Corporation ( phân phối phim ; địa điểm khác nhau )
   40. CIC Captive Bảo hiểm Công ty
   41. CIC Tế bào Invisibility cache
   42. CIC Chụp thông tin liên tục
   43. CIC Trung tâm thông tin Cisco
   44. CIC Tính toán chuyên sâu Computing
   45. CIC Thẻ giao diện khách hàng
   46. CIC Thẻ giao diện máy tính
   47. CIC Cáp trong Conduit
   48. CIC Trung tâm điều tra lâm sàng (Minnesota)
   49. CIC Culinary Institute của Charleston (Charleston, SC)
   50. CIC Crédit Industriel et Commercial ( nhóm ngân hàng Pháp )
   51. CIC Ủy ban đầu tư vốn (nhiều địa điểm)
   52. CIC Sạch liên tục Đặt ống thông
   53. CIC Trung tâm thông tin tiêu dùng
   54. CIC Công ty bảo hiểm California
   55. CIC Trung tâm điều phối và thông tin
   56. CIC Ủy ban về Interracial Hợp tác (est. 1919)
   57. CIC Ủy ban Canada-Israel
   58. CIC Trung tâm quốc tế Cambridge (nhiều địa điểm)
   59. CIC Chartered Đầu tư Tư vấn viên
   60. CIC Ủy ban về tích hợp và gắn kết (Vương quốc Anh)
   61. CIC Kitô hữu trong thương mại ( địa điểm khác nhau )
   62. CIC Centro de Investigación en Computación ( Hội nghị quốc tế về máy tính)
   63. CIC Hội đồng của Hồi giáo Toà án
   64. CIC Ủy ban xác định chất gây ung thư (California)
   65. CIC Mãn tính vô căn Táo bón
   66. CIC Critical Bệnh Bìa (bảo hiểm)
   67. CIC Ciclesonide
   68. CIC Các khái niệm về bê tông (Houston, TX)
   69. CIC Trung tâm phản gián (US DoD)
   70. CIC Cao đẳng quốc tế Canada (New Cairo, Ai Cập)
   71. CIC Tổng công ty đầu tư cộng đồng
   72. CIC Trung Iowa Chương (các tổ chức khác nhau )
   73. CIC Bộ điều khiển phụ trách
   74. CIC Chứng nhận trong Nhiễm kiểm soát (điều dưỡng)
   75. CIC Nhà thầu thủy lợi được chứng nhận
   76. CIC Trung tâm đổi mới Chesapeake (Maryland)
   77. CIC Đại hội Ceylon Ấn Độ (Sri Lanka; est 1939; nay là Đại hội Công nhân Ceylon )
   78. CIC Công ty bảo hiểm cộng đồng (Ohio)
   79. CIC Quân đoàn phản gián
   80. CIC Hội đồng công nghiệp hóa chất
   81. CIC Lựa chọn trong sinh nở (New York, NY)
   82. CIC Trung tâm thông tin chỉ huy
   83. CIC Nhập cư và quốc tịch Canada
   84. CIC Trung tâm đổi mới Canada
   85. CIC Trung tâm tình báo chiến đấu (Thủy quân lục chiến; US DoD)
   86. CIC Hội đồng quốc tế về bảo tồn trò chơi và động vật hoang dã
   87. CIC Ủy ban đầu tư cộng đồng (United Way)
   88. CIC Bộ điều khiển giao diện truyền thông (US DoD)
   89. CIC Ủy ban Tình báo Kết hợp (Hoa Kỳ và Vương quốc Anh)
   90. CIC Trung tâm Chaudronnerie Industrielle du (tiếng Pháp: Trung tâm Boilermaking công nghiệp )
   91. CIC Xây dựng tích hợp máy tính
   92. CIC Tổ hợp miễn dịch lưu hành
   93. CIC Trung tâm cấy ốc tai (nhiều địa điểm)
   94. CIC Cadet Instructor Cadre (nay Cadet Tổ chức Quản lý và Đào tạo Dịch vụ)
   95. CIC Xung đột lợi ích của Ủy ban (các tổ chức khác nhau )
   96. CIC Ủy ban các vấn đề hiện tại (các tổ chức khác nhau )
   97. CIC Charles in Charge (chương trình truyền hình )
   98. CIC Trung tâm quốc tế Crocevia
   99. CIC Bộ chỉ huy điều tra hình sự
   100. CIC Tế bào Interministérielle de Crise (tiếng Pháp: liên bộ Khủng hoảng Ủy ban)
   101. CIC Tư vấn bảo hiểm được chứng nhận
   102. CIC Tổ chức từ thiện người Ấn Độ ở Cleveland (est. 1989; Cleveland, OH)
   103. CIC Liên minh khuyến khích sáng tạo
   104. CIC Câu lạc bộ đảo Catawba (Ohio)
   105. CIC Hành lang đổi mới California
   106. CIC Gây Đó là mát
   107. CIC Đồng-Invar-Đồng
   108. CIC Campus Thông tin Trung tâm (Đại học của Michigan)
   109. CIC Khách hàng Nhận Mã
   110. CIC Bờ biển Is rõ ràng
   111. CIC Trung tâm thông tin phiếu giảm giá
   112. CIC Trung tâm can thiệp cộng đồng
   113. CIC Chauffage Individuel Centralisé (tiếng Pháp: Hệ thống sưởi cá nhân tập trung )
   114. CIC Cuộc thi phát minh trường đại học
   115. CIC Center International de Conférences (tiếng Pháp: Trung tâm hội nghị quốc tế )
   116. CIC Credit Viện của Canada
   117. CIC Trung tâm thông tin liên minh
   118. CIC Ủy ban về Thông tin và Truyền thông
   119. CIC Trung tâm thông tin doanh nghiệp
   120. CIC Sáng tạo là đóng đinh
   121. CIC Hài kịch mất cân bằng hóa học (Chicago, IL)
   122. CIC Trung tâm tác động khí hậu
   123. CIC Trung tâm tình báo kết hợp
   124. CIC Điều phối viên giao diện phi hành đoàn (NASA)
   125. CIC Chất keo và hóa học giao diện (Đan Mạch)
   126. CIC Centro Internacional de Convenciones (Tây Ban Nha: Quốc tế ước Center; Medellín, Colombia)
   127. CIC Cadet ở Phí
   128. CIC Bảo tồn đảo Catalina
   129. CIC Công ty bảo hiểm nhà thờ
   130. CIC Nước Identification Mã
   131. CIC Cuba Hội đồng của Giáo Hội
   132. CIC Tư vấn và nhà thầu độc lập
   133. CIC Lâm Sàng Thông tin Tư vấn (phần của các quốc gia y tế Dịch vụ, Anh)
   134. CIC Cộng đồng tin học Corps (Đại học của Illinois tại Urbana-Champaign)
   135. CIC Trung tâm thông tin điện toán
   136. CIC Trung tâm Insular de Cultura
   137. CIC Khóa học bảo hiểm Canada ( Viện chứng khoán Canada )
   138. CIC Trung tâm xuất nhập cảnh Canada
   139. CIC Chu kỳ Tòa án Quốc tế (tiếng Pháp: Chu kỳ Tòa án Quốc tế )
   140. CIC Danh mục hàng Mã
   141. CIC Mã chỉ số nội dung
   142. CIC Chúa Kitô tôi bối rối
   143. CIC Các trường hợp công nghiệp phối hợp (US IRS)
   144. CIC Hội nghị phát minh Connecticut
   145. CIC Hội đồng cải thiện cộng đồng
   146. CIC Thuốc ngừa thai kết hợp
   147. CIC Colégio Internato dos Carvalhos (Bồ Đào Nha)
   148. CIC Trung tâm thông tin giáo phái
   149. CIC Concours International Combiné ( sự kiện cưỡi ngựa của Pháp )
   150. CIC Chico, CA, USA – Nhà ga hàng không thành phố Chico ( Mã sân bay )
   151. CIC Máy tính, Thông tin và Truyền thông Division (Los Alamos National Laboratory)
   152. CIC Đóng trong chiến đấu
   153. CIC Công ty đường sắt thành phố tuyết tùng và bang Iowa
   154. CIC Trung tâm cho minh kiểm soát
   155. CIC Catalogue mục Chứng nhận
   156. CIC Cisco Integrated Khách hàng (VPN client-phần mềm built-in firewall)
   157. CIC Kiểm soát chỉ số cạnh tranh ( Lớp loại trừ cạnh tranh của Hiệp hội Hot Rod Hiệp hội )
   158. CIC Hội đồng đầu tư vốn
   159. CIC Mạch Nhận dạng Mã
   160. CIC Điều phối viên Khả năng Tương tác Liên bang (Virginia)
   161. CIC Hội đồng Quần đảo Sạch ( Ứng phó sự cố tràn dầu , Hawaii)
   162. CIC Điều phối viên giao diện truyền thông (NASA)
   163. CIC Lõi Instructor Khóa học
   164. CIC Cascaded tích hợp và Comb (decimator-xen)
   165. CIC Cao đẳng của Immaculate Conception (Port của Tây Ban Nha, Trinidad)
   166. CIC Điều phối viên cải tiến liên tục
   167. CIC Contraceptifs Thuốc tiêm Combinés (tiếng Pháp: Thuốc tránh thai kết hợp )
   168. CIC Gọi Instance Mã
   169. CIC Trẻ em ở Crisis, Inc.
   170. CIC Ủy ban điều tra của công dân ( nhóm hành động tư nhân )
   171. CIC Kiểm soát hàng Mã
   172. CIC Clerk ở Phí
   173. CIC Giao diện và điều khiển máy tính
   174. CIC Trung tâm thông tin hóa học (Berlin, Đức)
   175. CIC Khả năng tích hợp chiến đấu
   176. CIC Caucus công nghiệp thương mại
   177. CIC Kiểm soát chỉ định khả năng
   178. CIC Còn bù Ion Phòng
   179. CIC Trung tâm Tim mạch
   180. CIC Trung tâm tích hợp chỉ huy
   181. CIC Ủy ban điều tra của Clinton ( trang web / nhóm hành động chính trị )
   182. CIC Điều khiển giao diện lệnh
   183. CIC Trung tâm thông tin khủng hoảng (UN)
   184. CIC Hội đồng cải tiến liên tục
   185. CIC Trung tâm d’ In information de la Couleur (tiếng Pháp: Trung tâm thông tin màu sắc ; est. 1952)
   186. CIC Điều phối viên tích hợp chương trình giảng dạy
   187. CIC Cam kết tương tác Hợp đồng
   188. CIC Trung tâm cho Interethnic Hợp tác (Nga)
   189. CIC Kiểm soát tiêm hiện tại
   190. CIC Trung Quốc Viện của Truyền thông
   191. CIC Trung tâm điều khiển và thông tin (NASA)
   192. CIC Trung tâm tình báo tính toán
   193. CIC Chiến đấu trong thành phố
   194. CIC Thể loại thông minh quan trọng
   195. CIC Thanh toán tích hợp trung tâm
   196. CIC tín dụng InfoCenter
   197. CIC Hiệp hội công nghiệp CEBus
   198. CIC Bộ điều khiển giao diện máy tính
   199. CIC Cuộc gọi bắt đầu của khách hàng
   200. CIC Trung tâm thông tin sắn (Colombia)
   201. CIC Ủy ban để buộc tội Clinton (chính trị hành động trang web / nhóm)
   202. CIC Tập đoàn tuân thủ và bảo hiểm (Philippines)
   203. CIC Bê tông trên cán I-Beam liên tục ( kỹ thuật dân dụng)
   204. CIC Nhà thầu bắt đầu thay đổi (xây dựng)
   205. CIC Centro de Inteligencia Católica ( nhóm tôn giáo Guatemala )
   206. CIC Code Is Cool ( tiếng lóng lập trình )
   207. CIC Lệnh điều tra cuộc gọi
   208. CIC Điều khiển giao diện truyền thông
   209. CIC Tủ giao diện máy tính
   210. CIC Trung tâm thông tin nhà thầu
   211. CIC Centrul de Informare a Cetateanului (Romania)
   212. CIC Lớp học Người hướng dẫn khóa học
   213. CIC Tế bào tích hợp chiến đấu
   214. CIC Trung tâm đầu tư tập thể
   215. CIC Máy tính, Thông tin và Truyền thông
   216. CIC Crane Viện Chứng nhận (cần cẩu điều hành cấp giấy chứng nhận)
   217. CIC Thông tin khách hàng Gọi
   218. CIC Bộ điều khiển giao diện chuyển đổi ( thiết bị đầu cuối AN / FSC-78B SATCOM )
   219. CIC Danh mục vật phẩm được kiểm soát
   220. CIC Tủ giao diện truyền thông ( đường sắt nhẹ, Dallas, Texas)
   221. CIC Container Identification Mã
   222. CIC Yêu cầu Trung tâm hình ảnh (bảo hiểm)
   223. CIC Crowell của Cường Trại
   224. CIC Chiến dịch liên máy tính trên mây ( NOAA Hoa Kỳ )
   225. CIC Máy tính giao diện buồng lái
   226. CIC Hóa học Cathay Israel
   227. CIC Ủy ban công nghiệp sáng tạo
   228. CIC Hội đồng giảng dạy phối hợp
   Tiểu họcĐã trả lời vào 15/08/2019

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.