Cic là gì?

Đã trả lời

Trước mình có chơi một trò chơi là nhìn chữ viết tắt đoán tên tiếng anh của nó sao cho dịch ra tiếng việt mà có nghĩa, trong đó có từ Cic mình dịch mãi mà chả ra được chữ nào có nghĩa cả.

Vậy nên là mình nhờ các bạn giúp mình được không.

Câu hỏi của vào 14/08/2019   danh mục: Kiến thức chung.
 • 1 Trả lời
  Trả lời hay nhất

  CIC là viết tắt của cụm từ Credit Information Center, hay còn gọi là Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng trực thuộc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, làm nhiệm vụ thu nhận, lưu trữ, phân tích, xử lý, dự báo thông tin tín dụng phục vụ cho yêu cầu quản lý của ngân hàng nhà nước. Hiểu đơn giản thì nó là cuốn sổ đen tín dụng của mỗi người, tại đây có lưu trữ rất nhiều thông tin tín dụng của bạn:

  • Số tiền mà khách hàng đang nợ, Mục đích vay nợ của khách hàng là gì ?
  • Hợp đồng tín dụng được ký kết với ngân hàng nào ?
  • Thời gian hoàn trả món nợ là bao lâu ?
  • Việc trả nợ được tiến hành như thế nào ?
  • Doanh nghiệp hoặc cá nhân đang nằm trong nhóm nợ nào.
  • Đã thế chấp những tài sản gì ?

  Nếu bạn vay nợ ngân hàng mà trả chậm hoặc không trả thì sẽ có điểm CIC thấp, và lúc này bạn vay ngân hàng cực kỳ khó.

  Ngoài ra CIC còn có rất nhiều nghĩa của CIC tùy theo ngữ cảnh khi trò chuyện. Bạn có thể xem thêm các thông tin bên dưới.

  1. CIC: Combat Information Center
  2. CIC: Committee on Institutional Cooperation
  3. CIC: Citizenship and Immigration Canada
  4. CIC: Community Interest Company (UK Department of Trade and Industry)
  5. CIC: Chico (Amtrak station code; Chico, CA)
  6. CIC: Certified Insurance Counselor
  7. CIC: Council of Independent Colleges (Washington, DC, USA)
  8. CIC: Central Information Commission (India)
  9. CIC: Convention Industry Council
  10. CIC: Customer Interaction Center
  11. CIC: Centre d’Investigation Clinique (French: Clinical Investigation Center)
  12. CIC: Completely in the Canal (hearing aid)
  13. CIC: Construction Industry Council (UK and US)
  14. CIC: Citoyenneté et Immigration Canada (French: Citizenship and Immigration Canada)
  15. CIC: Commander in Chief
  16. CIC: Catecismo de la Iglesia Católica (Spanish: Catechism of the Catholic Church)
  17. CIC: China Investment Corporation (wealth fund)
  18. CIC: Center for International Cooperation (various locations)
  19. CIC: Case in Chief
  20. CIC: Cable in the Classroom (cable industry education foundation)
  21. CIC: Cambridge Innovation Center (Massachusetts)
  22. CIC: Carrier Identification Code
  23. CIC: Chemical Institute of Canada
  24. CIC: Collision Industry Conference
  25. CIC: Central Insurance Companies (est. 1876)
  26. CIC: Common Interest Community (various locations)
  27. CIC: Circuit Identification Code
  28. CIC: Canadian Islamic Congress (religious group)
  29. CIC: Cisco Info Center
  30. CIC: Cincinnati Insurance Company (Ohio)
  31. CIC: Code of Canon Law (Latin: Codex Iuris Canonici)
  32. CIC: Collaborative Innovation Center (Carnegie Mellon University; Pittsburgh, PA)
  33. CIC: Chamber of Industry and Commerce (various locations)
  34. CIC: Catholic Information Center
  35. CIC: Community Information Centre
  36. CIC: Credit Information Company (various companies)
  37. CIC: Change-In-Control
  38. CIC: Citizens Information Centre (Ireland)
  39. CIC: Cinema International Corporation (film distribution; various locations)
  40. CIC: Captive Insurance Company
  41. CIC: Cell Invisibility CacheCIC Continuous Information Capture
  42. CIC: Cisco Information Center
  43. CIC: Computationally Intensive Computing
  44. CIC: Customer Interface Card
  45. CIC: Computer Interface Card
  46. CIC: Cable in Conduit
  47. CIC: Clinical Investigation Center (Minnesota)
  48. CIC: Culinary Institute of Charleston (Charleston, SC)
  49. CIC: Crédit Industriel et Commercial (French bank group)
  50. CIC: Capital Investment Committee (various locations)
  51. CIC: Clean Intermittent Catheterization
  52. CIC: Consumer Information Center
  53. CIC: California Insurance Company
  54. CIC: Coordination and Information Center
  55. CIC: Commission on Interracial Cooperation (est. 1919)
  56. CIC: Canada-Israel Committee
  57. CIC: Cambridge International Centre (various locations)
  58. CIC: Chartered Investment Counselor
  59. CIC: Commission on Integration and Cohesion (UK)
  60. CIC: Christians in Commerce (various locations)
  61. CIC: Centro de Investigación en Computación (International Conference on Computing)
  62. CIC: Council of Islamic CourtsCIC Carcinogen Identification Committee (California)
  63. CIC: Chronic Idiopathic Constipation
  64. CIC: Critical Illness Cover (insurance)
  65. CIC: Ciclesonide
  66. CIC: Concepts in Concrete (Houston, TX)
  67. CIC: Counterintelligence Center (US DoD)
  68. CIC: Canadian International College (New Cairo, Egypt)
  69. CIC: Community Investment Corporation
  70. CIC: Central Iowa Chapter (various organizations)
  71. CIC: Controller-In-Charge
  72. CIC: Certified in Infection Control (nursing)
  73. CIC: Certified Irrigation Contractor
  74. CIC: Chesapeake Innovation Center (Maryland)
  75. CIC: Ceylon Indian Congress (Sri Lanka; est 1939; now Ceylon Workers’ Congress)
  76. CIC: Community Insurance Company (Ohio)
  77. CIC: Counterintelligence Corps
  78. CIC: Chemical Industry Council
  79. CIC: Choices in Childbirth (New York, NY)CIC Command Information Center
  80. CIC: Canadian Immigration and Citizenship
  81. CIC: Canadian Innovation Centre
  82. CIC: Combat Intelligence Center (Marine Corps; US DoD)
  83. CIC: International Council for Game and Wildlife Conservation
  84. CIC: Community Investment Committee (United Way)
  85. CIC: Communications Interface Controller (US DoD)
  86. CIC: Combined Intelligence Committee (US and UK)
  87. CIC: Chaudronnerie Industrielle du Centre (French: Industrial Boilermaking Center)
  88. CIC: Computer-Integrated Construction
  89. CIC: Circulating Immune Complex
  90. CIC: Cochlear Implant Center (various locations)
  91. CIC: Cadet Instructor Cadre (now Cadet Organizations Administration and Training Service)
  92. CIC: Conflict of Interest Committee (various organizations)
  93. CIC: Current Issues Committee (various organizations)
  94. CIC: Charles in Charge (TV show)
  95. CIC: Centro Internazionale Crocevia
  96. CIC: Criminal Investigation Command
  97. CIC: Cellule Interministérielle de Crise (French: Interministerial Crisis Committee)
  98. CIC: Certified Insurance Consultant
  99. CIC: Cleveland Indians Charities (est. 1989; Cleveland, OH)
  100. CIC: Creative Incentive Coalition
  101. CIC: Catawba Island Club (Ohio)
  102. CIC: California Innovation Corridor
  103. CIC: Cause It’s Cool
  104. CIC: Copper-Invar-Copper
  105. CIC: Campus Information Centers (University of Michigan)
  106. CIC: Customer Identification Code
  107. CIC: Coast Is Clear
  108. CIC: Coupon Information Center
  109. CIC: Community Intervention Center
  110. CIC: Chauffage Individuel Centralisé (French: Centralized Individual Heating)
  111. CIC: Collegiate Inventors Competition
  112. CIC: Centre International de Conférences (French: International Conference Center)
  113. CIC: Credit Institute of Canada
  114. CIC: Coalition Information Center
  115. CIC: Committee on Information and Communications
  116. CIC: Corporate Information Center
  117. CIC: Creation Is Crucifixion
  118. CIC: Chemically Imbalanced Comedy (Chicago, IL)
  119. CIC: Climatic Impacts Centre
  120. CIC: Combined Intelligence Center
  121. CIC: Crew Interface Coordinator (NASA)
  122. CIC: Colloid and Interface Chemistry (Denmark)
  123. CIC: Centro Internacional de Convenciones (Spanish: International Conventions Center; Medellín, Colombia)
  124. CIC: Catalina Island Conservancy
  125. CIC: Church Insurance Company
  126. CIC: Country Identification Code
  127. CIC: Cuban Council of Churches
  128. CIC: Consultants and Independent Contractors
  129. CIC: Clinical Information Consultancy (part of the National Health Service, England)
  130. CIC: Community Informatics Corps (University of Illinois at Urbana-Champaign)
  131. CIC: Computing Information Center
  132. CIC: Centro Insular de Cultura
  133. CIC: Canadian Insurance Course (Canadian Securities Institute)
  134. CIC: Canada Immigration Center
  135. CIC: Cycle International Court (French: International Court Cycle)
  136. CIC: Catalog Item Code
  137. CIC: Content Indicator Code
  138. CIC: Christ I’m Confused
  139. CIC: Coordinated Industry Cases (US IRS)
  140. CIC: Connecticut Invention Convention
  141. CIC: Community Improvement Council
  142. CIC: Combined Injectable Contraceptive
  143. CIC: Colégio Internato dos Carvalhos (Portugal)
  144. CIC: Cult Information Center
  145. CIC: Concours International Combiné (French equestrian event)
  146. CIC: Chico, CA, USA – Chico Municipal Air Terminal (Airport Code)
  147. CIC: Computing, Information and Communications Division (Los Alamos National Laboratory)
  148. CIC: Close in Combat
  149. CIC: Cedar Rapids and Iowa City Railway Company
  150. CIC: Centre for Intelligent Control
  151. CIC: Catalogue Item Confirmation
  152. CIC: Cisco Integrated Client (VPN client-softwares’ built-in firewall)
  153. CIC: Competition Index Control (National Hot Rod Association Competition Eliminator Class)
  154. CIC: Capital Investment Council
  155. CIC: Circuit Identifier Code
  156. CIC: Commonwealth Interoperability Coordinator (Virginia)
  157. CIC: Clean Islands Council (Oil Spill Response, Hawaii)
  158. CIC: Communications Interface Coordinator (NASA)
  159. CIC: Core Instructor Course
  160. CIC: Cascaded Integrator and Comb (decimator-interpolator)
  161. CIC: College of Immaculate Conception (Port of Spain, Trinidad)
  162. CIC: Continuous Improvement Coordinator
  163. CIC: Contraceptifs Injectables Combinés (French: Combined Injectable Contraceptives)
  164. CIC: Call Instance Code
  165. CIC: Children in Crisis, Inc.
  166. CIC: Citizens’ Investigative Commission (private action group)
  167. CIC: Controlled Item Code
  168. CIC: Clerk in Charge
  169. CIC: Computer Interface & Control
  170. CIC: Chemistry Information Centre (Berlin, Germany)
  171. CIC: Combat Integration Capability
  172. CIC: Commercial Industry Caucus
  173. CIC: Chair-Control Indicate Capability
  174. CIC: Compensated Ion Chamber
  175. CIC: Cardioinhibitory Center
  176. CIC: Command Integration Center
  177. CIC: Clinton Investigative Commission (political action site/group
  178. CIC: Command Interface Control
  179. CIC: Crisis Information Center (UN)
  180. CIC: Continuing Improvement Council
  181. CIC: Centre d’Information de la Couleur (French: Color Information Center; est. 1952)
  182. CIC: Curriculum Integration Coordinator
  183. CIC: Committed Interaction Contract
  184. CIC: Center for Interethnic Cooperation (Russia)
  185. CIC: Current Injection Control
  186. CIC: Chinese Institute of Communication
  187. CIC: Control and Information Center (NASA)
  188. CIC: Computational Intelligence Centrer
  189. CIC: Combat In Citier
  190. CIC: Critical Intelligence Category
  191. CIC: Central Integrated Checkout
  192. CIC: Credit InfoCenter
  193. CIC: CEBus Industry Consortium
  194. CIC: Computer Interface Control Unit
  195. CIC: Customer Initiated Call
  196. CIC: Cassava Information Centre (Colombia)
  197. CIC: Committee to Impeach Clinton (political action site/group)
  198. CIC: Compliance and Insurance Corporation (Philippines)
  199. CIC: Concrete on Rolled I-Beam Continuous (civil engineering)
  200. CIC: Contractor Initiated Change (construction)
  201. CIC: Centro de Inteligencia Católica (Guatemala religious group)
  202. CIC: Code Is Cool (programming slang)
  203. CIC: Call Inquiry Command
  204. CIC: Communications Interface Control
  205. CIC: Computer Interface Cabinet
  206. CIC: Contractor Information Center
  207. CIC: Centrul de Informare a Cetateanului (Romania)
  208. CIC: Classroom Instructor Course
  209. CIC: Combat Integration Cell
  210. CIC: Collective Investments Center
  211. CIC: Computers, Information and Communications
  212. CIC: Crane Institute Certification (crane operator certification)
  213. CIC: Customer Information Call
  214. CIC: Converter Interface Controller (AN/FSC-78B SATCOM terminal)
  215. CIC: Controlled Item Category
  216. CIC: Communications Interface Cabinet (light rail, Dallas, Texas)
  217. CIC: Container Identification Code
  218. CIC: Claim Imaging Center (insurance)
  219. CIC: Crowell’s Intensity Camp
  220. CIC: Cloudiness Intercomparison Campaign (US NOAA)
  221. CIC: Cockpit Interface Computer
  222. CIC: Cathay Israel Chemistry
  223. CIC: Creative Industries Commission
  224. CIC: Coordinating Instructional Council

  Giải nghĩa

  CIC là gì?

  1. CIC Trung tâm thông tin chiến đấu
  2. CIC Ủy ban về thể chế hợp tác
  3. CIC Quốc tịch và nhập cư Canada
  4. CIC Cộng đồng lãi vay Công ty (UK cục của thương mại và Công nghiệp)
  5. CIC Chico ( mã trạm Amtrak ; Chico, CA)
  6. CIC Tư vấn bảo hiểm được chứng nhận
  7. CIC Hội đồng các trường cao đẳng độc lập (Washington, DC, Hoa Kỳ)
  8. CIC Ủy ban thông tin trung ương (Ấn Độ)
  9. CIC Công ước Công nghiệp Hội đồng
  10. CIC Trung tâm tương tác khách hàng
  11. CIC Trung tâm d’tra Clinique (tiếng Pháp: Clinical Investigation Center)
  12. CIC Hoàn toàn trong các kênh (nghe viện trợ)
  13. CIC Hội đồng công nghiệp xây dựng (Anh và Mỹ)
  14. CIC Citoyenneté et Immigration Canada (tiếng Pháp: Quốc tịch và nhập cư Canada)
  15. CIC Commander trong Chief
  16. CIC Catecismo de la Iglesia Católica (Tây Ban Nha: Giáo lý của các Công Giáo Giáo Hội)
  17. CIC Tập đoàn đầu tư Trung Quốc ( quỹ tài sản )
  18. CIC Trung tâm cho quốc tế Hợp tác (nhiều địa điểm)
  19. CIC Trường hợp trong Chief
  20. CIC Cáp trong các lớp học (cáp ngành giáo dục nền tảng)
  21. CIC Trung tâm đổi mới Cambridge (Massachusetts)
  22. CIC Carrier Identification Mã
  23. CIC Hóa học Viện của Canada
  24. CIC Hội nghị ngành va chạm
  25. CIC Các công ty bảo hiểm trung ương (est. 1876)
  26. CIC Cộng đồng quan tâm chung (nhiều địa điểm)
  27. CIC Circuit Identification mã
  28. CIC Đại hội Hồi giáo Canada ( nhóm tôn giáo )
  29. CIC Trung tâm thông tin của Cisco
  30. CIC Công ty bảo hiểm Cincinnati (Ohio)
  31. CIC Mã của Canon Luật (tiếng Latin: Codex Iuris Canonici)
  32. CIC Trung tâm hợp tác đổi mới ( Đại học Carnegie Mellon ; Pittsburgh, PA)
  33. CIC Phòng của Công nghiệp và Thương mại (nhiều địa điểm)
  34. CIC Trung tâm thông tin công giáo
  35. CIC Trung tâm thông tin cộng đồng
  36. CIC Công ty thông tin tín dụng ( công ty khác nhau )
  37. CIC Thay đổi trong kiểm soát
  38. CIC Trung tâm thông tin công dân (Ireland)
  39. CIC Rạp chiếu phim quốc tế Corporation ( phân phối phim ; địa điểm khác nhau )
  40. CIC Captive Bảo hiểm Công ty
  41. CIC Tế bào Invisibility cache
  42. CIC Chụp thông tin liên tục
  43. CIC Trung tâm thông tin Cisco
  44. CIC Tính toán chuyên sâu Computing
  45. CIC Thẻ giao diện khách hàng
  46. CIC Thẻ giao diện máy tính
  47. CIC Cáp trong Conduit
  48. CIC Trung tâm điều tra lâm sàng (Minnesota)
  49. CIC Culinary Institute của Charleston (Charleston, SC)
  50. CIC Crédit Industriel et Commercial ( nhóm ngân hàng Pháp )
  51. CIC Ủy ban đầu tư vốn (nhiều địa điểm)
  52. CIC Sạch liên tục Đặt ống thông
  53. CIC Trung tâm thông tin tiêu dùng
  54. CIC Công ty bảo hiểm California
  55. CIC Trung tâm điều phối và thông tin
  56. CIC Ủy ban về Interracial Hợp tác (est. 1919)
  57. CIC Ủy ban Canada-Israel
  58. CIC Trung tâm quốc tế Cambridge (nhiều địa điểm)
  59. CIC Chartered Đầu tư Tư vấn viên
  60. CIC Ủy ban về tích hợp và gắn kết (Vương quốc Anh)
  61. CIC Kitô hữu trong thương mại ( địa điểm khác nhau )
  62. CIC Centro de Investigación en Computación ( Hội nghị quốc tế về máy tính)
  63. CIC Hội đồng của Hồi giáo Toà án
  64. CIC Ủy ban xác định chất gây ung thư (California)
  65. CIC Mãn tính vô căn Táo bón
  66. CIC Critical Bệnh Bìa (bảo hiểm)
  67. CIC Ciclesonide
  68. CIC Các khái niệm về bê tông (Houston, TX)
  69. CIC Trung tâm phản gián (US DoD)
  70. CIC Cao đẳng quốc tế Canada (New Cairo, Ai Cập)
  71. CIC Tổng công ty đầu tư cộng đồng
  72. CIC Trung Iowa Chương (các tổ chức khác nhau )
  73. CIC Bộ điều khiển phụ trách
  74. CIC Chứng nhận trong Nhiễm kiểm soát (điều dưỡng)
  75. CIC Nhà thầu thủy lợi được chứng nhận
  76. CIC Trung tâm đổi mới Chesapeake (Maryland)
  77. CIC Đại hội Ceylon Ấn Độ (Sri Lanka; est 1939; nay là Đại hội Công nhân Ceylon )
  78. CIC Công ty bảo hiểm cộng đồng (Ohio)
  79. CIC Quân đoàn phản gián
  80. CIC Hội đồng công nghiệp hóa chất
  81. CIC Lựa chọn trong sinh nở (New York, NY)
  82. CIC Trung tâm thông tin chỉ huy
  83. CIC Nhập cư và quốc tịch Canada
  84. CIC Trung tâm đổi mới Canada
  85. CIC Trung tâm tình báo chiến đấu (Thủy quân lục chiến; US DoD)
  86. CIC Hội đồng quốc tế về bảo tồn trò chơi và động vật hoang dã
  87. CIC Ủy ban đầu tư cộng đồng (United Way)
  88. CIC Bộ điều khiển giao diện truyền thông (US DoD)
  89. CIC Ủy ban Tình báo Kết hợp (Hoa Kỳ và Vương quốc Anh)
  90. CIC Trung tâm Chaudronnerie Industrielle du (tiếng Pháp: Trung tâm Boilermaking công nghiệp )
  91. CIC Xây dựng tích hợp máy tính
  92. CIC Tổ hợp miễn dịch lưu hành
  93. CIC Trung tâm cấy ốc tai (nhiều địa điểm)
  94. CIC Cadet Instructor Cadre (nay Cadet Tổ chức Quản lý và Đào tạo Dịch vụ)
  95. CIC Xung đột lợi ích của Ủy ban (các tổ chức khác nhau )
  96. CIC Ủy ban các vấn đề hiện tại (các tổ chức khác nhau )
  97. CIC Charles in Charge (chương trình truyền hình )
  98. CIC Trung tâm quốc tế Crocevia
  99. CIC Bộ chỉ huy điều tra hình sự
  100. CIC Tế bào Interministérielle de Crise (tiếng Pháp: liên bộ Khủng hoảng Ủy ban)
  101. CIC Tư vấn bảo hiểm được chứng nhận
  102. CIC Tổ chức từ thiện người Ấn Độ ở Cleveland (est. 1989; Cleveland, OH)
  103. CIC Liên minh khuyến khích sáng tạo
  104. CIC Câu lạc bộ đảo Catawba (Ohio)
  105. CIC Hành lang đổi mới California
  106. CIC Gây Đó là mát
  107. CIC Đồng-Invar-Đồng
  108. CIC Campus Thông tin Trung tâm (Đại học của Michigan)
  109. CIC Khách hàng Nhận Mã
  110. CIC Bờ biển Is rõ ràng
  111. CIC Trung tâm thông tin phiếu giảm giá
  112. CIC Trung tâm can thiệp cộng đồng
  113. CIC Chauffage Individuel Centralisé (tiếng Pháp: Hệ thống sưởi cá nhân tập trung )
  114. CIC Cuộc thi phát minh trường đại học
  115. CIC Center International de Conférences (tiếng Pháp: Trung tâm hội nghị quốc tế )
  116. CIC Credit Viện của Canada
  117. CIC Trung tâm thông tin liên minh
  118. CIC Ủy ban về Thông tin và Truyền thông
  119. CIC Trung tâm thông tin doanh nghiệp
  120. CIC Sáng tạo là đóng đinh
  121. CIC Hài kịch mất cân bằng hóa học (Chicago, IL)
  122. CIC Trung tâm tác động khí hậu
  123. CIC Trung tâm tình báo kết hợp
  124. CIC Điều phối viên giao diện phi hành đoàn (NASA)
  125. CIC Chất keo và hóa học giao diện (Đan Mạch)
  126. CIC Centro Internacional de Convenciones (Tây Ban Nha: Quốc tế ước Center; Medellín, Colombia)
  127. CIC Cadet ở Phí
  128. CIC Bảo tồn đảo Catalina
  129. CIC Công ty bảo hiểm nhà thờ
  130. CIC Nước Identification Mã
  131. CIC Cuba Hội đồng của Giáo Hội
  132. CIC Tư vấn và nhà thầu độc lập
  133. CIC Lâm Sàng Thông tin Tư vấn (phần của các quốc gia y tế Dịch vụ, Anh)
  134. CIC Cộng đồng tin học Corps (Đại học của Illinois tại Urbana-Champaign)
  135. CIC Trung tâm thông tin điện toán
  136. CIC Trung tâm Insular de Cultura
  137. CIC Khóa học bảo hiểm Canada ( Viện chứng khoán Canada )
  138. CIC Trung tâm xuất nhập cảnh Canada
  139. CIC Chu kỳ Tòa án Quốc tế (tiếng Pháp: Chu kỳ Tòa án Quốc tế )
  140. CIC Danh mục hàng Mã
  141. CIC Mã chỉ số nội dung
  142. CIC Chúa Kitô tôi bối rối
  143. CIC Các trường hợp công nghiệp phối hợp (US IRS)
  144. CIC Hội nghị phát minh Connecticut
  145. CIC Hội đồng cải thiện cộng đồng
  146. CIC Thuốc ngừa thai kết hợp
  147. CIC Colégio Internato dos Carvalhos (Bồ Đào Nha)
  148. CIC Trung tâm thông tin giáo phái
  149. CIC Concours International Combiné ( sự kiện cưỡi ngựa của Pháp )
  150. CIC Chico, CA, USA – Nhà ga hàng không thành phố Chico ( Mã sân bay )
  151. CIC Máy tính, Thông tin và Truyền thông Division (Los Alamos National Laboratory)
  152. CIC Đóng trong chiến đấu
  153. CIC Công ty đường sắt thành phố tuyết tùng và bang Iowa
  154. CIC Trung tâm cho minh kiểm soát
  155. CIC Catalogue mục Chứng nhận
  156. CIC Cisco Integrated Khách hàng (VPN client-phần mềm built-in firewall)
  157. CIC Kiểm soát chỉ số cạnh tranh ( Lớp loại trừ cạnh tranh của Hiệp hội Hot Rod Hiệp hội )
  158. CIC Hội đồng đầu tư vốn
  159. CIC Mạch Nhận dạng Mã
  160. CIC Điều phối viên Khả năng Tương tác Liên bang (Virginia)
  161. CIC Hội đồng Quần đảo Sạch ( Ứng phó sự cố tràn dầu , Hawaii)
  162. CIC Điều phối viên giao diện truyền thông (NASA)
  163. CIC Lõi Instructor Khóa học
  164. CIC Cascaded tích hợp và Comb (decimator-xen)
  165. CIC Cao đẳng của Immaculate Conception (Port của Tây Ban Nha, Trinidad)
  166. CIC Điều phối viên cải tiến liên tục
  167. CIC Contraceptifs Thuốc tiêm Combinés (tiếng Pháp: Thuốc tránh thai kết hợp )
  168. CIC Gọi Instance Mã
  169. CIC Trẻ em ở Crisis, Inc.
  170. CIC Ủy ban điều tra của công dân ( nhóm hành động tư nhân )
  171. CIC Kiểm soát hàng Mã
  172. CIC Clerk ở Phí
  173. CIC Giao diện và điều khiển máy tính
  174. CIC Trung tâm thông tin hóa học (Berlin, Đức)
  175. CIC Khả năng tích hợp chiến đấu
  176. CIC Caucus công nghiệp thương mại
  177. CIC Kiểm soát chỉ định khả năng
  178. CIC Còn bù Ion Phòng
  179. CIC Trung tâm Tim mạch
  180. CIC Trung tâm tích hợp chỉ huy
  181. CIC Ủy ban điều tra của Clinton ( trang web / nhóm hành động chính trị )
  182. CIC Điều khiển giao diện lệnh
  183. CIC Trung tâm thông tin khủng hoảng (UN)
  184. CIC Hội đồng cải tiến liên tục
  185. CIC Trung tâm d’ In information de la Couleur (tiếng Pháp: Trung tâm thông tin màu sắc ; est. 1952)
  186. CIC Điều phối viên tích hợp chương trình giảng dạy
  187. CIC Cam kết tương tác Hợp đồng
  188. CIC Trung tâm cho Interethnic Hợp tác (Nga)
  189. CIC Kiểm soát tiêm hiện tại
  190. CIC Trung Quốc Viện của Truyền thông
  191. CIC Trung tâm điều khiển và thông tin (NASA)
  192. CIC Trung tâm tình báo tính toán
  193. CIC Chiến đấu trong thành phố
  194. CIC Thể loại thông minh quan trọng
  195. CIC Thanh toán tích hợp trung tâm
  196. CIC tín dụng InfoCenter
  197. CIC Hiệp hội công nghiệp CEBus
  198. CIC Bộ điều khiển giao diện máy tính
  199. CIC Cuộc gọi bắt đầu của khách hàng
  200. CIC Trung tâm thông tin sắn (Colombia)
  201. CIC Ủy ban để buộc tội Clinton (chính trị hành động trang web / nhóm)
  202. CIC Tập đoàn tuân thủ và bảo hiểm (Philippines)
  203. CIC Bê tông trên cán I-Beam liên tục ( kỹ thuật dân dụng)
  204. CIC Nhà thầu bắt đầu thay đổi (xây dựng)
  205. CIC Centro de Inteligencia Católica ( nhóm tôn giáo Guatemala )
  206. CIC Code Is Cool ( tiếng lóng lập trình )
  207. CIC Lệnh điều tra cuộc gọi
  208. CIC Điều khiển giao diện truyền thông
  209. CIC Tủ giao diện máy tính
  210. CIC Trung tâm thông tin nhà thầu
  211. CIC Centrul de Informare a Cetateanului (Romania)
  212. CIC Lớp học Người hướng dẫn khóa học
  213. CIC Tế bào tích hợp chiến đấu
  214. CIC Trung tâm đầu tư tập thể
  215. CIC Máy tính, Thông tin và Truyền thông
  216. CIC Crane Viện Chứng nhận (cần cẩu điều hành cấp giấy chứng nhận)
  217. CIC Thông tin khách hàng Gọi
  218. CIC Bộ điều khiển giao diện chuyển đổi ( thiết bị đầu cuối AN / FSC-78B SATCOM )
  219. CIC Danh mục vật phẩm được kiểm soát
  220. CIC Tủ giao diện truyền thông ( đường sắt nhẹ, Dallas, Texas)
  221. CIC Container Identification Mã
  222. CIC Yêu cầu Trung tâm hình ảnh (bảo hiểm)
  223. CIC Crowell của Cường Trại
  224. CIC Chiến dịch liên máy tính trên mây ( NOAA Hoa Kỳ )
  225. CIC Máy tính giao diện buồng lái
  226. CIC Hóa học Cathay Israel
  227. CIC Ủy ban công nghiệp sáng tạo
  228. CIC Hội đồng giảng dạy phối hợp
  Tiểu họcĐã trả lời vào 15/08/2019
  Câu trả lời của bạn
  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.