Hàm left trong excel – cách sử dụng và ví dụ minh họa

Mọi người cho em hỏi về cách sử dụng hàm left trong excel với ah. Cho em ví dụ để dễ hiểu hơn nữa nhé. Em cám ơn!

Câu hỏi của vào 23/10/2018   danh mục: Tin Học Văn Phòng.
1 Trả lời

  Hàm Left là hàm xử lý chuỗi cơ bản trong excel, giúp bạn truy vấn và trích xuất những dữ liệu theo điều  kiện đã thiết lập trước. Thường thì hàm Left kết hợp với các hàm khác như hàm Count, Sum, IF… để giải quyết các loại truy vấn phức tạp.

  Đinh nghĩa làm LEFT

  Hàm LEFT cho phép bạn trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi bất kỳ, bắt đầu từ ký tự ngoài cùng bên trái. Có nghĩa là thứ tự các ký tự được truy xuất bắt đầu từ chữ cái đầu tiên bên trái, kết quả trả về 1 hoăc nhiều ký tự tùy theo điều kiện mà bạn đưa ra

  Cú pháp hàm LEFT

  LEFT (Text, [num_chars])

  Trong đó:

  • Text: là chuỗi văn bản mà bạn cần truy vấn.
  • num_chars: Số lượng ký tự cần lấy.

  Những lưu ý khi sử dụng hàm LEFT

  • Điều kiện biến Num_chars phải lớn hơn hoặc bằng không.
  • Nếu num_chars lớn hơn độ dài của văn bản, hàm LEFT trả về tất cả văn bản.
  • Nếu num_chars có giá trị âm, hàm LEFT trả về giá trị lỗi là!value.
  • Nếu num_chars bị bỏ qua, nó được giả định là 1.
  • Hàm LEFT được áp dụng trong các phiên bản excel từ 2003 đến phiên bản mới nhất hiện nay là Office 2018.
  • Định dạng số (tức là ký hiệu tiền tệ $) không phải là một phần của một số do đó không được tính hoặc trích xuất.

  Ví dụ sử dụng hàm LEFT

  Trong bản trên có 3 đoạn văn bản, yêu cần là trong đoạn văn bản 1 hãy truy xuất cụm từ “Hàm left”, đoạn văn bản 2 là truy xuất cụm từ ” Cách sử dụng hàm left trong excel 2010”.

  RE: Hàm left trong excel - cách sử dụng và ví dụ minh họa

  Với  yêu cầu đầu tiên ta áp dụng cú pháp như phần lý thuyết bên trên:

  =LEFT(E3,8), trong đó E3 là đoạn văn bản cần truy xuất, 8 là số ký tự bạn muốn lấy.

  RE: Hàm left trong excel - cách sử dụng và ví dụ minh họa

  Với yêu cầu thứ 2 phải lấy ra toàn bộ đoạn văn bản, ta chỉ cần cho điều kiện num_chars > số ký tự của đoạn văn bản.

  =LEFT(E4,39) trong đó E4 là đoạn văn bản cần truy xuất, 39 là số ký tự lớn hơn độ dài đoạn văn bản (38)

  RE: Hàm left trong excel - cách sử dụng và ví dụ minh họa

  Trên đây là những kiến thức về cách sử dụng cú pháp và áp dụng hàm left để xử lý một vài số liệu cụ thể. Tùy trường hợp mà bạn nên sử dụng hàm LEFT sao cho thích hợp nhất.

  Giáo SưĐã trả lời vào 24/10/2018
  Câu trả lời của bạn
  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.