Cho mình hỏi về công thức excel

  Chào bạn

  Bạn cho mình hỏi công thức excel của mình sai ở chỗ nào với ạ

  Mình lập công thức tính số ngày phép trong năm của mọi người đến thời điểm là tháng hiện tại

  Mỗi tháng là 1 ngày phép

  Nếu ngày bắt đầu làm việc trước ngày 15 thì đc tính 1 phép trong tháng đó

  Nếu ngày bắt đầu làm việc từ ngày 16 thì tháng đó k được tính phép

  ( Ví dụ: Hiện tại là tháng 06/2019, vậy những người vào trước 2019 thì đc 6 phép, những người vào từ 2019 thì số ngày phép phụ thuộc vào ngày tháng bắt đấu làm việc)

  Mong bạn giải đáp gùm

  Cảm ơn nhiều ạ

  Dưới đây là công thức:

  IF(YEAR(H42)<YEAR(TODAY()),MONTH(TODAY()),IF(AND(YEAR(H42)=YEAR(TODAY()),DAY(H42)<=15),MONTH(TODAY())-MONTH(H42)+1),IF(AND(YEAR(H42)=YEAR(TODAY()),DAY(H42)>15),MONTH(TODAY())-MONTH(H42)),0)

  Câu hỏi của vào 25/06/2019   danh mục: Tin Học Văn Phòng.
  0 Trả lời

 • Câu trả lời của bạn
  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.