Lỗi dấu ?, : trong word 2010

  Cách khắc phục gõ dấu hai chấm “:” hoặc dấu chấm hỏi “?” thì những dấu này tự cách sau chữ. Chỉ cách đứng liền sau chữ với. Ví dụ: Anh là ai ? Tôi muốn đứng sau liền: Anh là ai?

  Xin chỉ giúp. cảm ơn.

   

  Câu hỏi của vào 24/06/2019   danh mục: Tin Học Văn Phòng.
  0 Trả lời

 • Câu trả lời của bạn
  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.