Khổ giấy A0 có phải khổ giấy lớn nhất không ạ ?

Mình thấy các khổ giấy để in hay dùng để thiết kế các bản vẽ có nhiều kích thước khác nhau. Vậy khổ giấy A0 có phải có kích thước lớn nhất không ?

Câu hỏi của vào 22/03/2018   danh mục: Tin Học Văn Phòng.
 • 1 Trả lời

   A0 là khổ giấy lớn nhất trong các khổ giấy đang sử dụng hiện nay. A0 còn là khổ giấy chuẩn để chia kích thước cho các khổ giấy nhỏ hơn. Và khổ giấy A0 thường được dùng trong các bản vẽ vĩ mô, các bản quy hoạch đô thị, đất đai hay bản vẽ công trình lớn như công viên, nhà ga, sân bay…

   Kích thước khổ giấy A0

   Kích thước giấy a2 chuẩn tính theo mm: A0 = 841 × 1189 mm.

   Khổ giấy a0 chuẩn tính theo inches: A0 = 33,1 × 46,8 inches.

   Khổ giấy a0 tính theo cm: A0 = 118.9 x 84.1 cm.

   Cách tính kích thước khổ giấy A0

   Vì A0 là khổ giấy chuẩn nên sẽ không cần tính toán hay có một công thức cố định nào. Người dùng chỉ nên nhớ khoảng cách chuẩn theo mm là 841 × 1189. Rồi dựa vào đó để tính kích thước khổ giấy a1, a2, a3…

   Diện tích (S) của khổ A0 là 1m2 với kích thước 841×1189 (đơn vị: mm). Các khổ phía sau có diện tích bằng 50% diện tích của khổ phía trước. Ví dụ: A0 có S=1m2 -> A1 có S=0.5m2 ->A2 có S=0.25m2….

   Quy đổi khổ giấy A0 sang các khổ giấy khác

   Để dễ dàng quy đổi khổ giấy A0 sang các khổ giấy a4, a3, a2, a1. Mọi người tham khảo bản quy đổi giữa các khổ giấy từ A0 -> A13 nha.

   Kích thước các khổ giấy thông dụng

   Tiểu họcĐã trả lời vào 22/03/2018

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.