Làm thế nào để liên hệ với Lazada? Số tổng đài Lazada, Hotline Lazada là gì?

    Mình là một người mới mua sắm trên Lazada và mình cũng có khá nhiều thắc mắc về quá tình mua sắm ở đây. Điều mình quan tâm nhất chính là làm thế nào để giải quyết vấn đề xảy ra khi có rắc rối mua hàng. Làm cách nào để liên hệ với Lazada ? Số tổng đài Lazada, Hotline Lazada là gì?

    Câu hỏi của vào 17/06/2020   danh mục: Shopping.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.