Trong tiếng Anh first name có nghĩa là gì ?

Mọi người ai biết first name trong tiếng anh có nghĩa là gì không ạ ? Cách sử dụng từ first trong một vài trường hợp phổ biến ?

Tiểu học Asked on 19 Tháng Năm, 2018 in Tiếng anh.
Thêm bình luận
 • 2 Trả lời

  Ngữ pháp về họ tên trong tiếng Anh cũng giống như tiếng Việt, điểm khác nhau là người Anh hay những khu vực sử dụng tiếng Anh là Họ đứng vị trí trước Tên, còn Việt Nam thì tên trước, họ sau.

  Cấu trúc ngữ pháp họ tên đầy đủ là :

  First name + Middle name + Last name

   Vậy First name có nghĩa là gì ?

  First name là tên của bạn, tên trong giấy khai sinh và là tên gọi chính thức.

  Ví dụ : Lê Thanh Tùng thì tên ở đây là Tùng

  Middle name : là tên đệm, nằm giữa họ và tên

  Ví dụ : Lê Thanh Tùng thì tên đệm ở đây Thanh

  Last name là họ của bạn

  Ví dụ : Lê Thanh Tùng thì Last name là Lê

  Có thể nhiều bạn muốn đăng ký tài khoản hay thành viên một website nước ngoài nào đó, mà form đăng ký có từ first name thì nhớ điền tiên của  bạn vào nha.

  Ví dụ cụ thể các đăng ký một tài khoản tiếng Anh.

  Đây là mẫu đăng ký thông tin thành viên một trang web thông dụng.

  First name nghĩa là gì ?

  Nếu như website đó không yêu cầu khai báo tên đệm là Middle name mà chỉ cần khai First name và Last name thì bạn điền như sau.

  First name nghĩa là gì ?

  Ý nghĩa thật sự của từ First name trong tiếng Anh đơn giản vậy thôi.

  Tiểu học Đã trả lời on 19 Tháng Năm, 2018.
  Thêm bình luận

  First name là tên của bạn. Trong tiếng Anh thì First name đứng đầu tiên tiếp đó tới Middle Name và Last Name đứng sau cùng. Thứ tự này ngược lại với cách viết họ tên của người Việt.

  Ví dụ: Tên của bạn là Ngô Kiến Huy

  Theo tiếng anh ta có:

  First name : Huy

  Lastname: Ngô

  Middle Name: Kiến.

  Chúc bạn thành công

  Lớp mầm Đã trả lời on 1 Tháng Sáu, 2018.
  Thêm bình luận

  Câu trả lời của bạn

  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.