Trong tam giác có bao nhiêu đường phân giác ?

Mọi người ơi cho mình hỏi trong tam giác có bao nhiêu đường phân giác vậy ? Mỗi đường phân giác có tính chất gì ?

Tiểu học Asked on 10 Tháng Tư, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

  Định nghĩa đường phân giác

  Đường phân giác trong của một góc là đường thẳng chia góc đó thành hai góc bằng nhau. Đường phân giác ngoài của một góc là đường thẳng chia góc kề bù của góc đó thành hai góc bằng nhau.

  Tính chất đường phân giác

  Định lý thuận : Điểm nằm trên phân giác của góc thì cách đều 2 cạnh của góc

  Định lý đảo : Điểm nằm bên trong của góc và cách đều 2 cạnh của góc thì nằm trên tia phân giác của góc đó.

  Đường phân giác trong tam giác

  Trong tam giác có 3 đường phân giác. Ba đường phân giác của tam giác cùng nhau tại một điểm. điểm đó cách đều ba cạnh của tam giác .

  Tính chất

  Trong tam giác cân, đường phân giác xuất phát từ đỉnh đồng thời là đường trung tuyến tương ứng với cạnh đáy.

  Tiểu học Đã trả lời on 10 Tháng Tư, 2018.
  Thêm bình luận

  Câu trả lời của bạn

  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.