Tam giác có bao nhiêu bất đẳng thức ?

Mọi người ơi trong tam giác có bao nhiêu bất đẳng thức vậy ạ ?. Ai biết giúp minh với nha

Tiểu học Asked on 5 Tháng Tư, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

  Định nghĩa bất đẳng thức tam giác

  Trong 1 tam giác, tổng độ dài 2 cạnh bất kỳ bao giờ cũng lớn hơn cạnh còn lại. ( tam giác chỉ tồn tại 1 bất đằng thức )

  VD : Cho tam giác ABC và ta có được các bất đẳng thức sau

  • AB + AC > BC
  • AC + BC > AB
  • AB + BC > AC

  Hệ quả bất đẳng thức tam giác

  Trong 1 tam giác, hiệu độ dài 2 cạnh bất kỳ bao giờ cũng nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại

  Cho tam giác ABC ta có

  • AB > AC – BC
  • AB > BC – AC
  • AC > AB – BC
  • AC > BC – AB
  • BC > AB – AC
  • BC > AC – AB

  Nhận xét tổng quát về tam giác

  Trong 1 tam giác, độ dài 1 cạnh bao giờ cũng lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng 2 cạnh còn lại

  Ví dụ minh hoạ

  Cho tam giác ABC  có 2 cạnh BC = 1M, AC =  7M. Tìm độ dài cạnh AB và cho biết tam giác này là tam giác gì ?

  Áp dụng bất đẳng thức ta được

  AC – BC < AB < AC + BC  ó 7 – 1 < AB < 7 + 1

  6 < AB < 8

  Vì tam giác có cạnh là số nguyên nên cạnh AB = 7m.

  Tiểu học Đã trả lời on 5 Tháng Tư, 2018.
  Thêm bình luận

  Câu trả lời của bạn

  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.