Số vô tỉ là gì ? cách nhận biết số vô tỉ ?

Mọi người  ơi cho em hỏi số vô tỉ là gì vậy ạ ? Làm cách nào để nhận biết 1 số là số vô tỉ ?

Tiểu học Asked on 30 Tháng Ba, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

  Định nghĩa số vô tỉ

  Số vô tỉ là số không thể biểu diễn dưới dạng tập hợp các phân số a/b với  a, b là số nguyên và b #0 

  Một số vô tỉ hoặc là số siêu việt hoặc là số đại số, trong đó hầu hết các số vô tỉ đều là số siêu việt và số siêu việt là số vô tỉ.

  Tập hợp số vô tỉ

  Tập hợp số vô tỉ là tập hợp không đếm được và dùng giá trị tuyệt đối làm độ đo khoảng cách.

  Số vô tỉ siêu viêt

  Là số thực hay số phức nhưng không là nghiệm của phương trình đại số nào

  Ví dụ số siêu việt : số e và số π là số vô ti siêu việt

  Số vô tỉ đại số

  Là một nghiệm số thực hay số phức của một phương trình đại số

  Ví dụ số đại tỉ

  Những số như √2, √3 là số đại tỉ. 

  Tiểu học Đã trả lời on 30 Tháng Ba, 2018.
  Thêm bình luận

  Câu trả lời của bạn

  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.