Số hữu tỉ là loại số gì vậy mọi người ?

Số hữu tỉ có khác gì với số nguyên, số thực không ạ ? Ai có định nghĩa và ví dụ về số hữu tỉ chia sẽ cho em nha.

Tiểu học Asked on 30 Tháng Ba, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

  Số hữu tỉ là gì ?

  Số hữu tỉ là các số được biểu diễn dưới dạng phân số a/b trong đó a và b là các số nguyên và  b # 0

  Số hữu tỉ ký hiệu bằng chữ Q

  Định nghĩa tổng quát số hữu tỉ

  Q = { x│x = m/n; m  thuộc Z, N thuộc  Z*}

  Trong đó :

  • X là dạng phân số được ký hiệu là m/n
  • M thuộc Z : là tập hợp các số nguyên m
  • N thuôc Z* : tập hợp các số nguyên dương n trừ số 0

  Tính chất số hữu tỉ

  • Tập hợp số hữu tỉ là tập hợp không đếm được.
  • Các số thực không phải là số hữu tỉ được gọi là các số vô tỉ.

  Ví dụ số hữu tỉ

  2/3, 3/5, 10/19, 21/45 … là những số hữu tỉ.

  23/0, 50/0 thì không phải là số hữu tỉ

  Phép tính trên số hữu tỉ

  Vì số hữu tỉ được biểu diễn dưới dạng phân số nên các phép tính trên số hữu tỉ tương tự như phép tính các phân số với nhau.  Nên mình sẽ ví dụ cách tính phép cộng nha.

  Phép cộng số hữu tỉ

  VD : 2/3 +  1/2 = 2*2 + 1*3/6 = 7/6

  Tiểu học Đã trả lời on 30 Tháng Ba, 2018.
  Thêm bình luận

  Câu trả lời của bạn

  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.