Lý thuyết và bài tập đại lượng tỉ lệ nghịch ?

Em muốn ôn lại kiến thức về đại lượng tỉ lệ nghịch, mọi người ai nhớ định nghĩa hay bài tập liên quan đến đại lượng tỉ lệ nghịch giúp em nha ?

Tiểu học Asked on 2 Tháng Tư, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

  Tỉ lệ nghịch là mối tương quan giữa hai đại lượng, mà nếu tăng đại lượng này bao nhiêu lần thì đại lượng kia giảm bấy nhiêu lần.

  Nói khác đi là: Nếu  a là đại lượng thứ nhất, thì đại lượng tỉ lệ nghịch với  a là  nghịch đảo  có hệ số  của a là (k/a), và  k  là một hằng số dương bất kì.

  Công thức tỉ lệ nghịch

  Y  = a/x hay x*y = a

  Có nghĩa là y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a và a là hằng số khác 0

  Ví dụ minh hoạ

  Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 8 thì y = 15. Xác định hệ số tỉ lệ và tìm giá trị của y khi x = 6

  Đáp án : áp dụng công thức ta có

  X * y = a =>  a = 15 * 8 = 120

  Vậy hệ số tỉ lệ nghịch a = 120

  Tìm y khi biết x =  6.

  Theo công thức x * y = a = > y = a/x = 120/6 = 20

  Vậy y = 20

  Tiểu học Đã trả lời on 2 Tháng Tư, 2018.
  Thêm bình luận

  Câu trả lời của bạn

  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.