Hệ thức viet được áp dụng để làm gì ?

Mọi người ai biết hệ thức viet được áp dụng để giải quyết các dạng bài toán nào không ạ ?

Tiểu học Asked on 13 Tháng Tư, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

  Hệ thức viet dùng để tìm nhanh một nghiệm trong phương trình bậc 2, 3 nếu phương trình đó thoả mãng điều kiện của hệ thức viet.

  Hệ thức viet trong phương trình bậc 2

  Nếu x1, x2  là 2 nghiệm của phương trình 

  ax^{2} + bx + c = 0  (a \neq 0)

  Thì \left\{\begin{matrix} x1 + x2 = S = \frac{-b}{a}& \\ x1.x2 = p = \frac{c}{a} & \end{matrix}\right.

  Hệ thức viet trong phương trình bậc 3 

  Nếu x1, x2, x3 là nghiệm của phương trình bậc 3 thì 

  ax^{3} + bx^{2} + cx + d = 0 

  Thì \left\{\begin{matrix} x1 + x2 + x3& = \frac{-b}{a} & \\ x1.x2 + x1.x3 + x2.x3& = \frac{c}{a} & \\ x.x2.x3 & = -\frac{d}{a} & \end{matrix}\right.

  Cách áp dụng hệ thức viet

  Áp dụng phương trình bậc 2 

  Khi tính được tổng và tích của 2 nghiệm 

  \left\{\begin{matrix} x1.x2 = p & \\ x1 + x2 = S & \end{matrix}\right. 

  Thì x1 và x2 là nghiệm của phương trình 

  X^{2} - SX + P = 0

  Tính nhanh nghiệm ta được 

  Khi a + c + c  = 0 thì phương trình có 1 nghiệm là

  \left\{\begin{matrix} x1 = 1 & \\ x2 = \frac{c}{a}& \end{matrix}\right.

  Khi  a – b |+ c = 0 thì phương trình có nghiệm là 

  \left\{\begin{matrix} x = -1 & \\ x = -\frac{c}{a} & \end{matrix}\right.

  Áp dụng trong phương trình bậc 3 

  ax^{3} + bx^{2} + cx + d = 0

  Khi a + b +c + d = 0 thì phương trình có 1 nghiệm x1 = 1 

  Khi a – b +c – d = 0 thì phương trình có 1 nghiệm x1 = -1 

   

  Tiểu học Đã trả lời on 13 Tháng Tư, 2018.
  Thêm bình luận

  Câu trả lời của bạn

  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.