Giải toán lớp 6 – Bài 14 – Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Toán lớp 6 – Bài 115 trang 47 SGK

Đề bài Các số sau là số nguyên tố hay hợp số?  312; 213; 435; 417; 3311; 67 Bài giải Các số nguyên tố là số 67

  • 312 = 3 +1 + 2 = 6,
  • 213 = 2 + 1 + 3 = 6,
  • 435 = 4 + 3 + 5 = 12,
  • 417 = 4 + 1 + 7 12

Là những số chia hết cho 3. Nên 312, 213, 435, 417 là những hợp số

Số 3311 có 2 số cuối bằng 11 nên chia hết cho 11 Vậy 3311 là hợp số.

Toán lớp 6 – Bài 116 trang 47 SGK

Đề bài Gọi P là tập hơp các số nguyên tố. Điền kí hiệu ∈ , ∉ hoặc ⊂ vào ô trống cho đúng:

Bài giải

83 là số nguyên tố => 83 ∈ P (bảng số nguyên tố SGK)

91 chia hết cho 7, 13, … => 91 ∉ P

15 là số tự nhiên => 15 ∈ N  

P là tập hợp các số nguyên tố – mà số nguyên tố chính là các số tự nhiên => P ⊂ N

Toán lớp 6 – Bài 117 trang 47 SGK

Đề bài

Dùng bảng nguyên tố ở cuối sách tìm các số nguyên tố trong các số sau: 117; 131; 313; 469; 647

Bài giải

Các số 131; 313; 647 là số nguyên tố theo bản nguyên tố trong  SGK.

Các số 117, 469 không phải là số nguyên tố

Toán lớp 6 – Bài 118 trang 47 SGK

Đề bài Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số? a)3.4.5 + 6.7 ; b) 7.9.11.13 – 2.3.4.7 c) 3.5.7 + 11.13.17 ; d) 16 354 + 67 541

Bài giải Câu a ) 3.4.5 = 60 chia hết cho 2, 6.7 = 42 chia hết cho 2

=> 3.4.5 + 6.7 chia hết cho 2. Nên 3.4.5 + 6.7 là hợp số.

Câu b ) 7.9.11.13 chia hết cho 7 và 2.3.4.7 chia hết cho 7 nên

=> 7.9.11.13 – 2.3.4.7. Vậy 7.9.11.13 – 2.3.4.7 là hợp số

Câu c ) Hai tích  3.5.7 + 11.13.17 đều là số lẽ, nên tổng của phép tính này là số chẵn

Nên  3.5.7 + 11.13.17 chia hết cho 2. Vậy  3.5.7 + 11.13.17 là hợp số

Câu d) Tổng 16 354 + 67 541 có số tận cùng là 5 (vì 4 + 1 = 5) nên chia hết cho 5.

Vậy 16 354 + 67 541 là hợp số.

Toán lớp 6 – Bài 119 trang 47 SGK

Đề bài Thay chữ số vào dấu * để được hợp số:  1 *;       3*

Bài giải

Dựa vào bản số nguyên tố trong SGK ta liệt kê được các số nguyên tố 2 chữ số thoả điều kiện là :

11, 13, 17, 19, 31, 37

Ngoài những số này thì các số còn lại từ 0 đến 9 khi thay vào * thì là hợp số

1 * = { 0; 2; 4; 5; 6; 8}

3* = {0; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9}

Bài giải toán lớp 6 còn lại trong chương I

Bài 13: Ước vào bội

Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Bài 16: Ước chung và bội chung

Bài 17: Ước chung lớn nhất

Tiểu học Asked on 9 Tháng Năm, 2018 in Giải toán.
Thêm bình luận
0 Trả lời

Câu trả lời của bạn

Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.