Doanh thu là gì, doanh thu thuần là gì, cách tính doanh thu thuần ?

Có anh chị nào rành về cách tính toán doanh thu và doanh thu thuần chính xác giúp em với ạ?. Em đang cần làm báo cáo doanh thu trong tháng của Shop.

Tiểu học Asked on 26 Tháng Năm, 2018 in Kinh tế học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

  Nếu bạn đang kinh doanh một mặt hàng hay một đại lý phân phối hàng hóa thì việc xác định và tính doanh thu là công việc vô cùng quan trọng, quyết định đến sự thành công hay thất bại trong kinh doanh.

  Định nghĩa doanh thu

  Doanh thu của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền sẽ thu được do tiêu thụ sản phẩm, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và các hoạt động khác của doanh nghiệp. Trong kinh tế học, doanh thu thường được xác định bằng giá bán nhân với sản lượng.

  Định nghĩa doanh thu thuần

  • Doanh thu thuần là khoản doanh thu bán hàng sau khi đã trừ các khoản giảm trừ doanh thu như: thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu , các khoản chiết khấu thương mại , giảm giá hàng bán, doanh thu hàng bán bị trả lại.
  • Doanh thu thuần là số chênh lệch giữa doanh thu bán hàng với các khoản giảm trừ doanh thu,Thuế TTĐB,Thuế XNK.
  • Doanh thu thuần là là doanh thu trước thuế( trước khi đóng thuế cho nhà nước).
  • Doanh thu thuần là doanh thu từ hoạt động buôn bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ đơn thuần.

  Công thức tính doanh thu thuần

  Doanh thu thuần = Doanh thu tổng thể – Chiết khấu bán hàng – Hàng bán bị trả lại – giảm giá hàng bán – Thuế gián thu

  Doanh thu thuần không phải là doanh thu cuối cùng, doanh thu mang về lợi nhuận, tìm doanh thu thuần để giúp doanh nghiệp tính được lợi nhuận.

  • Lợi nhuân trước thuế = doanh thu thuần – Chi phí bán hàng
  • Lợi nhuận sau thuế = lợi nhuận trước thuế – thuế phải nộp cho nhà nước.

  Để biết được doanh nghiệp kinh doanh lời hay lỗ thì

  • Nếu lợi nhuận sau thuế > 0 thì doanh nghiệp lãi.
  • Nếu lợi nhuận sau thuế < 0 thì doanh nghiệp lỗ.
  Lớp mầm Đã trả lời on 26 Tháng Năm, 2018.
  Thêm bình luận

  Câu trả lời của bạn

  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.