Định lý talet là gì vậy ạ ?

Mọi người ai còn nhớ định lý talet là gì không ạ ? Talet được áp dụng trong hình học như thế nào ?

Tiểu học Asked on 11 Tháng Tư, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

   Định lý talet là một định lý quan trọng trong hình học phẳng nói chung và trong hình tam giác nói riêng để chứng minh các vấn để khác nhau trong hình học.

   Định lý talet thuận trong tam giác

   Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.

   định lý talet

   B'C' //BC Thì

   \frac{AB'}{AB} = \frac{AC'}{AC}

   \frac{BB'}{AB} = \frac{CC'}{AC}

   \frac{AB'}{BB'} = \frac{AC'}{CC'}

   Định lý talet đảo trong tam giác

   Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác.

   Cho tam giác ABC nếu

   \frac{AB'}{AB} = \frac{AC'}{AC}

   \frac{BB'}{AB} = \frac{CC'}{AC}

   \frac{AB'}{BB'} = \frac{AC'}{CC}

    

   Thì a // BC

   Hệ quả định lý talet

   Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh hoặc cắt phần kéo dài của hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới có ba cạnh tương ứng tỉ lệ với ba cạnh của tam giác đã cho.

   \frac{AB'}{AB} = \frac{AC'}{AC} = \frac{B'C'}{BC}

   Định lý talet trong hình thang

   Nếu một đường thẳng song song với hai đáy của hình thang và cắt hai cạnh bên thì nó định ra trên hai cạnh bên đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.

   Cho hình thang ABCD, điểm E thuộc AD và F thuộc BC

   Nếu  EF //AB//CD   thì

   \frac{AE}{DE} = \frac{BF}{CF}

   Ngược lại nếu AE/DE = BF/CF

   => EF //AB/CD

   Tiểu học Đã trả lời on 11 Tháng Tư, 2018.
   Thêm bình luận

   Câu trả lời của bạn

   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.