Diện tích hình tròn và những điều bạn chưa biết ?

Hình tròn là hình học mà em tiếp xúc nhiều, nhưng không  biết cách tính diện tích hay chu vi hình tròn. Mọi người ai biết giúp mình nha ?

Tiểu học Asked on 26 Tháng Ba, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

  Hình tròn là hình học khá phổ biến với nhiều người,  từ những hành tinh nưa mặt trăng, mặt tròn, các vật dụng sinh hoạt hay đồ ăn đều mô phỏng theo hình tròn.

  Trong hình học phẳng, hình tròn là một vùng trên mặt phẳng nằm bên trong  đường tròn. Tâm, bán kính và chu vi của hình tròn chính là tâm và bán kính của đường tròn bao quanh nó.

  Phân loại hình tròn

  1. Hình tròn mở

  Hình tròn mở là hình thoả mãng điều kiện sau: Hình tròn mở có tâm tại (a, b) và bán kính r là tất cả các điểm trong không gian 2 chiều

  (x, y) (x-a)2 + (y-b)2 < r2

  2. Hình tròn đóng

  Hình tròn đóng là hình tròn phải thoả mãn điều kiên sau: Hình tròn đóng có tâm tại (a, b) và bán kính r là tất cả các điểm trong không gian 2 chiều

  (x, y) (x-a)2 + (y-b)2  ≤  r2

  Công thức tính diện tích hình tròn

  Diện tích hình tròn bằng bình phương bán kính hình tròn nhân với số pi

  S = r*r*π 

  Trong đó

  r : là bán kính đường tròn

  Số pi (ký hiệu: π) là một hằng số toán học có giá trị bằng tỷ số giữa chu vi của một đường tròn với đường kính của đường tròn đó. Hằng số này có giá trị xấp xỉ bằng 3,1415926535897 và thường được viết ngắn gọn là 3.14

  VD : Cho một đường tròn có đường kính là 3m. Hỏi diện tích đường tròn đó bằng bao nhiêu ?

  Đáp án : Đề bài cho biết đường kính hình tròn mà như công thức trên thì để tính diện tích hình tròn ta cần biết bán kính. Đây là một mẹo mà tác giả đã đặt ra, trong đường tròn đường kính ký hiệu là d và đường kính có độ dài gấp đôi bán kính.

  Vậy S = 3*3.14 = 9.42m

  Công thức tính chu vi hình tròn

  Chu vi hình tròn bằng đường kính nhân pi hoặc bình phương bán kính nhân cho pi

  C = 2*r*π hoặc C = d*π  

  Trong đó :

  C : là ký hiệu chu vi, r là bán kính hình tròn.

  VD : Một hình tròn có bán kính bằng 2m. Hỏi chu vi hình đó là bao nhiêu ?

  Đáp án : theo công thức trên thì  C = 2*2*3.14 = 12.56m

  Tiểu học Đã trả lời on 26 Tháng Ba, 2018.
  Thêm bình luận

  Câu trả lời của bạn

  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.