Đại lượng tỉ lệ thuận là gì vậy mọi người ?

Trong toán học có tồn tại đại lượng tỉ lệ thuận ? Vậy nó là đại lượng gì vậy a?

Tiểu học Asked on 2 Tháng Tư, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

  Tỉ lệ thuận là mối tương quan giữa hai đại lượng x và y mà trong đó sự gia tăng về giá trị của đại lượng x bao nhiêu lần luôn kéo theo sự gia tăng tương ứng về giá trị của đại lượng y bấy nhiêu lần, và ngược lại.

  Định nghĩa

  Nếu một đại lượng y liên hệ với một đại lượng x theo công thức: y = k.x (k hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.

  Tính chất tỉ lệ thuận

  Nếu đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y thì có những tính chất sau

  • Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi.
  • Tỉ số hai giá trị bất kỳ của đại lượng này bằng Tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

  Ví dụ minh hoạ

  Cho biết đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4. Hỏi hệ số tỉ lệ k của y so với x

  Và tìm giá trị của y khi x bằng 5.

  Đáp án :

  Áp dụng công thức từ định nghĩa y = kx  ta được

  4 = k *6 => k = 6/4 = 3/2

  Để tìm giá trị y khi biết được k và x ta cũng áp dụng công thức.

  Y  = k * x => y = 3/2 *5  = 15/2

  Tiểu học Đã trả lời on 2 Tháng Tư, 2018.
  Thêm bình luận

  Câu trả lời của bạn

  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.