Cách tìm nghiệm bất phương trình bậc nhất 1 ẩn ?

Em đang làm bài tập liên quan đến bất phương trình bậc nhất 1 ẩn nhưng không biết cách xử lý ? Anh chị nào biết giúp em với ?

Tiểu học Asked on 11 Tháng Tư, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

  1 Định nghĩa

  Bất phương trình bật nhất 1 ẩn là phương trình có dạng

  ax + b < 0

  ax + b > 0

  ax + b ≤ 0

  ax + b ≥ 0

  trong đó a và b là hai số đã cho, a# 0, được gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

  2 Quy tắc biến đổi bất phương trình

  Quy tắc nhân với một số bất kỳ

  • Khi nhân một khác 0 số với một bất phương trình bậc nhất phải tuân theo quy tắc dưới đây
  • Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đó dương.
  • Đổi chiều bất phương trình nếu số đó âm.

  Quy tắc chuyển vế

  • Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta đổi dấu hạng tử đó

  Công thức tổng quát

  Phương trình ax + b >= 0  = > ax >= – b

  Nghiệm của phương trình chia làm 2 trường hợp như sau

  Nếu a > 0 thì x > -b/a

  Nếu a < 0 thì x < – b/a

  Kết quả tập nghiệm phương trình được viết như sau

  S1 = {x/x >-b/a, a > 0}, S2 = {x/x <-b/a, a < 0}

  Tính chất bất đẳng thức 1 biến

  Tính chất 1

  Khi cộng cùng một số vào cả hai vế của một bất đẳng thức ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

  Tính chất 2

  Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số dương ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

  Khi nhân cả hai số của một bất đẳng thức với cùng một số âm ta được bất đẳng thức mới ngược chiều với bất đẳng thức đã cho.

  Tính chất 3

  Với ba số a, b, c ta có: nếu a < b và b < c thì a < c. Đây còn được gọi là tính chất bắt cầu

  Ví dụ minh họa

  Giải bất phương trình sau 2x – 3 > x + 7

  Áp dụng quy tắc chuyển vế đổi dấu ta được

  2x – x > 7 + 3

  X > 10

  Vậy nghiệm của phương trình là x > 10

  Tiểu học Đã trả lời on 11 Tháng Tư, 2018.
  Thêm bình luận

  Câu trả lời của bạn

  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.