2 đường thẳng thoả điều kiện gì thì song song nhau ?

Mọi người ơi 2 đường thẳng trên một mặt phẳng thoả mãn điều kiện gì thì song song với nhau vậy ah  ?

Tiểu học Asked on 5 Tháng Tư, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

  Định nghĩa 2 đường thẳng song song

  Hai đường thẳng được gọi là song song khi chúng cùng nằm trên một mặt phẳng và không có điểm chung.

  2 đường thẳng bất kỳ trong hình học phẳng Euclide chỉ có thể rơi vào 3 trường hợp

  • Trùng nhau
  • Song song với nhau
  • Cắt nhau tại ít nhất 1 điểm nào đó

  Cách nhận biết 2 đường thẳng song song

  • Hai góc so le trong bằng nhau.
  • Hai góc đồng vị bằng nhau
  • Hai góc trong cùng phía bù nhau.

  Ký hiệu

  2 đường thẳng song song với nhau được ký hiệu bằng //

  VD : AB song song với CD thì ta ký hiệu AB//CD

  Tính chất  2 đường thẳng song song

  • Một đường thẳng là song song với chính nó.
  • Nếu một đường thẳng (d) song song với đường thẳng (d’) thì (d’) cũng song song với (d),
  • Nếu một đường thẳng (d) song song với đường thẳng (d’) và nếu (d’) song song với (d”) thì (d) cũng song song với (d”).
  Tiểu học Đã trả lời on 5 Tháng Tư, 2018.
  Thêm bình luận

  Câu trả lời của bạn

  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.