Trong tam giác có bao nhiêu đường phân giác?

Mọi người ơi cho mình hỏi trong tam giác có bao nhiêu đường phân giác vậy? Mỗi đường phân giác có tính chất gì?

Câu hỏi của vào 10/04/2018   danh mục: Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

   Định nghĩa đường phân giác

   Đường phân giác trong của một góc là đường thẳng chia góc đó thành hai góc bằng nhau. Đường phân giác ngoài của một góc là đường thẳng chia góc kề bù của góc đó thành hai góc bằng nhau.

   Tính chất đường phân giác

   Định lý thuận: Điểm nằm trên đường  phân giác của góc thì cách đều 2 cạnh của góc.

   Định lý đảo: Điểm nằm bên trong của góc và cách đều 2 cạnh của góc thì nằm trên tia phân giác của góc đó.

   Đường phân giác trong tam giác

   Trong tam giác ABC, tia phân giác của góc B cách cạnh AC tại điểm M thì:

   đường phân giác trong tam giác

   Đoạn thằng BM được gọi là đường phân giác của tam giác ABC

   Đường thẳng BM cũng là đường phân giác của tam giác ABC.

   Trong tam giác có 3 đường phân giác. 

   Cách vẽ đường phân giác 

   Dụng cụ để dựng đường phân giác gồm thước kẻ và compar. 

   Bước 1: Vẽ 1 góc có số đo bất kỳ. 

   đường phân giác trong tam giác

   Bước 2:  Dùng compar vẽ đường tròn có tâm I là đỉnh của góc ta vừa vẽ trước đó và cắt 2 cạnh của góc tại 2 điểm M, N.

   đường phân giác trong tam giác

   Bước 3: Tiếp tục dùng compar vẽ 2 đường tròn có tâm M và N có cùng bán kính.

   đường phân giác trong tam giác

   Bước 4: Các giao điểm cách nhau của 2 đường tròn sẽ tạo thành 1 đường phân giác.

   đường phân giác trong tam giác

   Tiểu họcĐã trả lời vào 10/04/2018
   Thêm bình luận

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.