“Trả Kết Quả” trong tiếng Anh viết như thế nào?

“Trả Kết Quả” trong tiếng Anh viết như thế nào?

Lớp mầm Asked on 24 Tháng Bảy, 2018 in Tiếng anh.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

  bạn có thể dùng  “check result” nhé

  Giáo Sư Đã trả lời on 24 Tháng Bảy, 2018.
  Thêm bình luận
  Câu trả lời của bạn
  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.