“Trả Kết Quả” trong tiếng Anh viết như thế nào?

“Trả Kết Quả” trong tiếng Anh viết như thế nào?

Câu hỏi của vào 24/07/2018   danh mục: Tiếng anh.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

   bạn có thể dùng  “check result” nhé

   Giáo SưĐã trả lời vào 24/07/2018
   Thêm bình luận

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.