“Trả Kết Quả” trong tiếng Anh viết như thế nào?

“Trả Kết Quả” trong tiếng Anh viết như thế nào?

Câu hỏi của vào 24/07/2018   danh mục: Tiếng anh.
1 Trả lời

bạn có thể dùng  “check result” nhé

Giáo SưĐã trả lời vào 24/07/2018
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.