Tonner là gì? Tác dụng trong việc chăm sóc da của nó là gì?

    Toner là gì? Trong quy trình chăm sóc da nó đóng vai trò gì? Có thực sự cần thiết sử dụng nó trong quy trình chăm sóc da không?

    Bạn nào có thể trả lời giúp mình với được không ạ?

    Câu hỏi của vào 19/06/2020   danh mục: Sức khỏe - Làm Đẹp.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.