Toán lớp 9 – Phần hình học – Chương II –Luyện tập – Sự xác định đường tròn – Tính chất đối xứng của đường tròn.

Bài 6 trang 100 SGK Tập 1 – Phần hình học

Để bài

Trong các biển báo giao thông sau, biển báo nào có tâm đối xứng, biển nào có trục đối xứng?

a) Biển cấm đi ngược chiều? (h.58)

b) Biển cấm ô tô (h.59)

Bài giải

Biển báo hình 58 có tâm đối xứng là tâm đường tròn, có hai trục đối xứng là hai đường kính vuông góc với các cạnh của hình chữ nhật trong đường tròn.

Biển báo hình 59 chỉ có 1 trục đối xứng duy nhất, không tồn tại tâm đối xứng.

Bài 7 trang 101 SGK Tập 1 – Phần hình học

Để bài

Hãy nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được khẳng định đúng:

(1) Tập hợp các điểm có khoẳng cách đến điểm A cố định bằng 2cm(4) là đường tròn tâm A bán kính 2cm
(2) Đường tròn tâm A bán kính 2cm gồm tất cả những điểm(5) có khoảng cách đến điểm A nhỏ hơn hoặc bằng 2cm
(3) Hình tròn tâm A bán kính 2cm gồm tất cả những điểm(6) có khoảng cách đến điểm A bằng 2cm
(7) có khoảng cách đến điểm A lớn hơn 2cm

Bài giải

Nối cột số (1) với cột số (4)

Nối cột số (2) – cột số (6)

Nối cột số (3) – cột số (5)

Bài 8 trang 101 SGK Tập 1 – Phần hình học

Để bài

Cho góc nhọn xAy và hai điểm B, C thuộc tia Ax. Dựng đường tròn (O) đi qua B và C sao cho tâm O nằm trên tia Ay.

Bài giải

Dựng đường trung trực (d) của BC. (d) cắt tia Ay tại O.

Vẽ đường tròn (O, OB). Đường tròn này đi qua B, C. Đó là đường tròn cần dựng.

Bài 9 trang 101 SGK Tập 1 – Phần hình học

Để bài

Đố:

a) Vẽ hình hoa bốn cánh. Hình hoa bốn cánh trên hình 60 được tạo bởi một hình vuông và tâm của cung là tâm của đường tròn chứa cung đó). Hãy vẽ lại hình 60 vào vở.

b) Vẽ lọ hoa. Chiếc lọ hoa trên hình 61 được vẽ trên giấy kẻ ô vuông bởi năm cung có tâm A, B, C, D, E. Hãy vẽ lại hình 61 vào giấy kẻ ô vuông.

Bài giải

Câu a)

Đầu tiên vẽ hình vuông ABCD.

Lấy A làm tâm vẽ đường tròn đi qua 2 đỉnh B,D, ta được 1 cánh hoa.

Lây B làm tâm vẽ đường tròn đi qua 2 đỉnh A,C, ta được cánh hoa thứ 2.

Lấy C làm tâm ta vẽ đường tròn đi qua 2 đỉnh B, D, ta được cánh hoa thứ 3.

Lấy D làm tâm ta vẽ đường tròn đi qua 2 đỉnh A, C ta được cánh hoa thứ 4.

Câu b)

Kẻ lại các ô vuông và lấy các điểm như hình 61.

Lần lượt vẽ các cung tròn có tâm là các điểm A, B, C, D, E và bán kính là đường chéo của ô vuông.

Ta được năm cung tròn liền nét với nhau tạo thành hình chiếc lọ hoa.

Xem thêm bài giải phần: Xác định đường tròn – Tính chất đối xứng của đường tròn

Câu hỏi của vào 10/08/2018   danh mục: Giải toán.
Thêm bình luận
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.