Toán lớp 9 – Phần hình học – Chương II – Bài 5 – Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

Bài 21 trang 111 SGK Tập 1 – Phần hình học

Đề bài

Cho tam giác ABC có AB = 3, AC = 4, BC = 5. Vẽ đường tròn (B; BA). Chứng minh rằng AC là tiếp tuyến của đường tròn.

Bài giải

Ta\, \, c\acute{o}\, AB^{2} + AC^{2} = 3^{2} + 4^{2} = 9 + 16 = 25

BC^{2} = 5^{2} = 25 \Rightarrow BC^{2} = AB^{2} + AC^{2}

=> tam giác ABC vuông tại A hay AC ⊥ BA.

Đường thẳng AC đi qua điểm A của đường tròn và vuông góc với bán kính BA nên AC là tiếp tuyến của đường tròn.

Bài 22 trang 111 SGK Tập 1 – Phần hình học

Đề bài

Cho đường thẳng d, điểm A nằm trên đường thẳng d, điểm B nằm ngoài đường thẳng d. Hãy dựng đường tròn (O) đi qua điểm B và tiếp xúc với đường thẳng d tại A.

Bài giải

Đường tròn (O) tiếp xúc với d nên d là tiếp tuyến của (O) hay d vuông góc với bán kính của (O) tại tiếp điểm A. Suy ra tâm O của đường tròn nằm trên đường thẳng vuông góc với d tại A.

Tâm (O) qua B nên tâm O của đường tròn nằm trên đường trung trực của AB.

Vậy tâm O là giao điểm của đường vuông góc với d tại A và đường trung trực của AB.

Bài 23 trang 111 SGK Tập 1 – Phần hình học

Đề bài

Đố. Dây cua-roa trên hình 76 có những phần là tiếp tuyến của các đường tròn tâm A, B, C. Chiều quay của đường tròn tâm B ngược chiều quay của kim đồng hồ. Tìm chiều quay của đường tròn tâm A và đường tròn tâm C (cùng chiều quay hay ngược chiều quay của kim đồng hồ).

Bài giải

Từ hình vẽ, đường tròn (A) và (C) nằm cùng một phía so với sợi dây nên có cùng chiều quay, còn đường tròn (B) nằm ở khác phía.

=> đường tròn (A) và (C) quay ngược chiều với (B).

Khi dây cua-roa chuyển động, đường tròn (B) quay ngược chiều của kim đồng hồ nên đường tròn (A) và (C) có cùng chiều quay của kim đồng hồ.

Bài giải toán lớp 9 còn lại trong chương II – phần hình học

Bài 4: Vị trí tương đối của đường thằng và đường tròn

Bài 6: Tính chất của hai đường tiếp tuyến cắt nhau

Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn

Bài 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn – Tiếp theo

Câu hỏi của vào 13/08/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.