Toán lớp 9 – Phần hình học – Chương II – Bài 4 – Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Bài 17 trang 109 SGK Tập 1 – Phần hình học

Đề bài

Điền vào các chỗ trống (…) trong bảng sau (R là bán kính của đường tròn, d là khoảng cách từ tâm đến đường thẳng):

RdVị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
5cm3cm
6cmTiếp xúc nhau…
4cm7cm….

Bài giải

RdVị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
5cm3cmCắt nhau (d < R)
6cm6cmTiếp xúc nhau(d = R)
4cm7cmKhông giao nhau (d > R)

Bài 18 trang 110 SGK Tập 1 – Phần hình học

Đề bài

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(3; 4). Hãy xác định vị trí tương đối của đường tròn (A; 3) và các trục tọa độ.

Bài giải

Kẻ đoạn thẳng AH ⊥ Ox, AK ⊥ Oy.

Vì AH = 4 > R = 3 nên đường tròn tâm (A) và trục hoành không giao nhau.

Vì AK = 3 = R nên đường tròn (A) và trục tung tiếp xúc nhau.

Bài 19 trang 110 SGK Tập 1 – Phần hình học

Đề bài

Cho đường thẳng xy. Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm và tiếp xúc với đường thẳng xy nằm trên đường nào?

Bài giải

Gọi O là tâm của một đường tròn bất kì có bán kính bằng 1cm và tiếp xúc với đường thẳng xy.

Ta có: R = 1, và đường tròn tiếp xúc với đường thẳng xy nên ta có: d = R, suy ra d = 1.

Nên tâm O cách đường thẳng xy một khoảng cố định 1cm nên nằm trên các đường thẳng (a) và (b) song song với xy và cách xy một khoảng là 1cm.

Bài 20 trang 110 SGK Tập 1 – Phần hình học

Đề bài

Cho đường tròn tâm O bán kính 6cm và một điểm A cách O là 10cm. Kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (B là tiếp điểm). Tính độ dài AB.

Bài giải

Áp dụng định lý pitago trong tam giác vuông ABO ta có:

AB = \sqrt{OA^{2} - BO^{2}} = \sqrt{10^{2} - 6^{2}} = \sqrt{64} = 8cm

Vậy độ dài cạnh AB = 8(cm).

Bài giải toán lớp 9 còn lại trong chương II – phần hình học

Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoản cách từ tâm đến dây

Bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến đường tròn

Bài 6: Tính chất của hai đường tiếp tuyến cắt nhau

Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn

Câu hỏi của vào 11/08/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.