Toán lớp 9 – Phần hình học – Bài 4 – Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Bài 26 trang 88 SGK Tập 1 – Phần hình học

Để bài

Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng 34º và bóng của một tháp trên mặt đất dài 86m (h.30). Tính chiều cao của tháp (làm tròn đến mét).

Bài giải

Áp dụng hệ thức giữa các cạnh và góc của tam giác vuông, ta có:

AB = AC.tg34^{\circ} = 86.tg34^{\circ} \approx 58(m)

Vậy tòa nhà có chiều cao là 58m.

Bài 27 trang 88 SGK Tập 1 – Phần hình học

Để bài

Giải tam giác ABC vuông tại A, biết rằng:

a)\, b = 10cm,\, \, \, \widehat{C} = 30^{\circ} b)\, c = 10cm,\, \, \, \widehat{C} = 45^{\circ}

c)\, a = 20cm,\, \, \, \widehat{B} = 35^{\circ} d)\, c = 21cm,\, \, \, b = 18cm

Bài giải

Giải tam giác là đi tìm số đo các cạnh và các góc còn lại của tam giác.

Câu a)

\widehat{B} = 90^{\circ} - \widehat{C} = 90^{\circ} - 30^{\circ} = 60^{\circ}

c = b.tgC = 10.tg30^{\circ}\approx 5,77(cm)

a = \frac{b}{sinB} = \frac{10}{sin60^{\circ}}\approx 11,55(cm)

Câu b)

\widehat{B} = 90^{\circ} - \widehat{C} = 90^{\circ} -45^{\circ} = 45^{\circ}

\Rightarrow \bigtriangleup ABC\, c\hat{a}n\Rightarrow b = c = 10(cm)

a = \frac{b}{sinB}=\frac{10}{sin45^{\circ}}\approx 14,14(cm)

Câu c)

\widehat{B} = 90^{\circ} - \widehat{C} = 90^{\circ} - 35^{\circ} = 55^{\circ}

b = asinB = 20.sin35^{\circ}\approx 11,47(cm)

c = asinC = 20.sin55^{\circ} \approx 16,38(cm)

Câu d)

tgB = \frac{b}{c} = \frac{18}{21}\Rightarrow \widehat{B} = 41^{\circ}

\Rightarrow \widehat{C} = 90^{\circ} - \widehat{B} = 49^{\circ}

a = \frac{b}{sin41^{\circ}} = \frac{18}{0,656}\approx 27,439(cm)

Bài giải toán lớp 9 còn lại trong chương I – phần hình học

Bài 3: Bảng lượng giác

Ôn tập chương i – phần hình học

Phần hình học – Chương II

Bài 1: Xác định đường tròn – Tính chất đối xứng của đường tròn

Bài 2: Đường kín và dây của đường tròn

Câu hỏi của vào 06/08/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.