Toán lớp 9 – Phần đại số – Chương IV – Bài 2- Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

Bài Tập 4 Trang 36 SGK

Để bài

Cho hai hàm số:

y = \frac{3}{2}x^{2},\, \, \, \, \, y = -\frac{3}{2}x^{2}

Điền vào những ô trống còn lại của bản trên và vẽ các đồ thị hàm số trên cùng 1 trục tọa độ:

x-2-1012
Y = 3/2x2

 

x-2-1012
y = -3/2x2

Bài giải 

Điền các giá trị còn thiếu vào ô trống như sau:

x-2-1012
Y = 3/2x263/203/26

 

x-2-1012
Y = 3/2x2-6-3/20-3/2-6

Đồ thị biểu diễn 2 hàm số như sau:

Bài Tập 5 Trang 37 SGK

Đề bài

Cho ba hàm số:

y = \frac{1}{2}x^{2},\, \, \, y = x^{2},\, \, \, \, \, y = 2x^{2}

Câu a)

Điền các giá trị còn thiếu vào bản và vẽ đồ thị hàm số trên cùng 1 trục tọa độ

b) Tính giá trị tung độ các điểm A, B, C.

c) tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số.

Bài giải

Câu a)

Bản giá trị cần điền là:

x-2-1012
y = 1/2x221/201/22
y = x241014
y = 2x282028

Biểu diễn 3 đồ thị hàm số trên cùng một trục tọa độ:

Câu b)

Gọi  y_{A},y_{B},y_{C} lần lượt là tung độ các điểm A, B, C có cùng hoành độ là 1,5 ta có:

y_{A} = \frac{1}{2}(-1,5)^{2} = \frac{1}{2}.2,25 = 1,125

y_{B} = (-1,5)^{2} = 2,25

y_{C} = 2.(-1,5)^{2} = 2.2,25 = 4,5

Câu c)

Với mỗi hàm số đã cho ta đều có hệ số a > 0 do đó các hàm số có giá trị nhỏ nhất khi x = 0.

Bài giải toán lớp 9 còn lại trong chương IV – đại số – tập 2

Bài 1: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn

Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn

 

Câu hỏi của vào 29/08/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.