Toán lớp 9 – Chương 2 – Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y= ax + b

Bài 27 trang 58 SGK Tập 1 – Phần đại số

Đề bài

Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3

a) Xác định hệ số góc a, biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm A(2; 6).

b) Vẽ đồ thị của hàm số.

Bài giải

Câu a)

Vì độ thị hàm số y = ax + 3 đi qua điểm A(2; 6) nên:

\small 6 = 2a + 3\Leftrightarrow 2a = 3\Leftrightarrow a = \frac{3}{2}

Vậy hệ số góc a = 3/2. Đồ thị hàm số là y = 3/2x + 3.

Câu b)

Vẽ đồ thị hàm số y = 3/2x + 3.

Cho x = 0  => y = 3 ta được A(0, 3), cho x = 2 => y = 6 ta được B(2,6). Nối 2 điêm A, B ta được đồ thị hàm số cần vẽ.

Bài 28 trang 58 SGK Tập 1 – Phần đại số

Đề bài

Cho hàm số y = -2x + 3

a) Vẽ đồ thị của hàm số

b) Tính góc tạo bởi đường thẳng y = -2x + 3 và trục Ox (làm tròn đến phút).

Bài giải

Câu a)

Cho x = 0 => y = 3 ta được A(0,3), cho y = 0 => x = 3/2 ta được B(3/2, 0).

Câu b)

\small Ta\, c\acute{o}\, \alpha = \widehat{ABx}. \, \bigtriangleup\, Vu\hat{o}ng\, OAB\, tg\, \widehat{OAB} = \frac{OA}{OB} = \frac{3}{2}:2 = 2

Sử dụng máy tính hoặc công thức lượng giác để xác định tg 2 ≈ 63º26′.

Vậy góc ∝ = 180º – 63º26′ = 116º34′.

Bài giải toán lớp 9 còn lại trong chương II

Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Ôn Tập chương II

Phần hình học – Chương I

Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

 

Câu hỏi của vào 31/07/2018   danh mục: Giải toán.
Thêm bình luận
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.