Toán lớp 9 – Chương 1 – Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Bài 1 trang 68 SGK Tập 1 – Phần hình học

Để bài 

Hãy tính x và y trong mỗi hình sau: (h.4a, b)

Bài giải

Hình a)

Áp dụng định lý pitago ta có:

Cạnh huyền \small = x + y = \sqrt{6^{2} + 8^{2}} = \sqrt{100} = 10

Áp dụng định lý 1 trong SGK ta có:

\small 6^{2} = x.10\Rightarrow x = \frac{6^{2}}{10} = 3,6

\small 8^{2} = y.10\Rightarrow y = \frac{8^{2}}{10} = 6,4

Hình b)

Ta có:

\small 12^{2} = x.20\Rightarrow x = \frac{12^{2}}{20} = 7,2

\small \Rightarrow y = 20 - 7,2 = 12,8

Bài 2 trang 68 SGK Tập 1 – Phần hình học

Để bài 

Hãy tính x và y trong hình sau:

Bài giải

Áp dụng định lý 1 trong SGK lớp 9 ta có:

\small x^{2} = 1(1+4) = 5\Rightarrow x = \sqrt{5}

\small y^{2} = 4(1+4) = 20 \Rightarrow y = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}

Bài 3 trang 69 SGK Tập 1 – Phần hình học

Để bài 

Hãy tính x và y trong mỗi hình sau: (h.6)

Bài giải

Áp dụng định lý pitago ta có:

\small y = \sqrt{5^{2} + 7^{2}} = \sqrt{74} = 8,6

Áp dụng định lý 3 ta có:

\small a.y = 5.7\Rightarrow x = \frac{35}{\sqrt{74}} = \frac{35\sqrt{74}}{74} = 4,1

Bài 4 trang 69 SGK Tập 1 – Phần hình học

Để bài 

Hãy tính x và y trong mỗi hình sau: (h.7)

Bài giải

Áp dụng định lý 1 ta có:

\small 2^{2} = 1.x\Rightarrow x = 4

Áp dụng định lý 2 ta có:

\small y^{2} = x(1+x) = 4(1+4) = 20\Rightarrow y = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}

Bài giải toán lớp 9 còn lại trong chương I – phần hình học

Chương II – Phần đại số

Ôn Tập chương II

Chương I – Phần hình học

Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bài 3: Bảng lượng giác

Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Câu hỏi của vào 01/08/2018   danh mục: Giải toán.
Thêm bình luận
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.