Toán lớp 9 – Chương 2 – Bài 3 – Đồ thị của hàm số y = ax + b

Bài 15 trang 51 SGK Tập 1 – Phần đại số

Đề bài

Câu a) Vẽ đồ thị của các hàm số \dpi{100} y = 2x;\, \, \, \, y = 2x+5;\, \, \, \, y = -\frac{2}{3}x;\, \, \, \, \, y = -\frac{2}{3}x + 5

b) Bốn đường thẳng trên cắt nhau tạo thành tứ giác OABC (O là gốc tọa độ). Tứ giác OABC có phải là hình bình hành không? Vì sao ?

Bài giải

Câu a)

Hàm số y  = 2x Cho x = 1 => y = 2, tọa độ M(1,2)

Hàm số y = 2x + 5 Cho x = -2,5 => y = (-2,5).2 + 5 = 0, tọa độ e(-2,5, 0)

Hàm số \dpi{100} y = -\frac{2}{3}x\, \, cho\, \, x = 1\Rightarrow y = -\frac{2}{3}, tọa độ N(1,-2/3)

Hàm số \dpi{100} y = -\frac{2}{3}x + 5\, \, cho\, \, x = 0\Rightarrow y = 5, tọa độ B(0,5) \dpi{100} cho\, \, y = 0\Rightarrow x = 7,5, tọa độ F(7,5, 0)

Khi đã xác định được tọa độ ta tiến hành vẽ đồ thị các hàm số trên: Câu b) Bốn đường thẳng đã cho cắt nhau tại các điểm O, A. Vì đường thẳng y = 2x + 5 song song với đường thẳng y = 2x và đường thẳng \dpi{100} -\frac{2}{3}x\, //\, y = -\frac{2}{3}x + 5 => tứ giác OABC là hình bình hành.

Bài 16 trang 51 SGK Tập 1 – Phần đại số

Đề bài

a) Vẽ đồ thị của các hàm số y = x và y = 2x + 2 trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Gọi A là giao điểm của hai đồ thị nói trên, tìm tọa độ điểm A.

c) Vẽ qua điểm B(0; 2) một đường thẳng song song với trục Ox, cắt đường thẳng y = x tại điểm C. Tìm tọa độ điểm C rồi tính diện tích tam giác ABC (đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimet)

Bài giải

Câu a)

Với hàm số y  = x cho x  = 1 => y = 1, tọa độ M(1,1)

Với hàm số y  = 2x + 2, ch0 x = 0 => y = 2 tọa độ A(0,2).

y = -2 => x = -2, tọa độ B(-2,-2) Câu b)

Hoành độ giao điểm của 2 đồ thị hàm số là nghiệm của phương trình:

2x + 2 = x => x = -2 => y = -2.

Suy ra tọa độ giao điểm là A(-2; -2).

Câu c)

Qua B(0; 2) vẽ đường thẳng song song với Ox, đường thẳng này có phương trình y = 2 và cắt đường thẳng y = x tại C.

Hoành độ giao điểm C của 2 đồ thị hàm số là nghiệm của phương trình:

x = 2 => y = 2 => tọa độ C(2; 2)

Tính diện tích tam giác ABC: (với BC là đáy, AE là chiều cao tương ứng với đáy BC). \dpi{100} S_{ABC} = \frac{1}{2}BC.AE = \frac{1}{2}.2.4 = 4(cm^{2})

Bài giải toán lớp 9 còn lại trong chương II

Bài 2: Hàm số bậc nhất

Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b

Ôn Tập chương II

 

Câu hỏi của vào 27/07/2018   danh mục: Giải toán.
Thêm bình luận
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.