Tạo dấu phẩy tại đơn vị hàng triệu trong excel

ad cho minh hỏi muốn cài dặt dấu phẩy tại đơn vị hàng triệu cho excel thi làm như thế nào. vd 123456 thành 12,3456

Lớp mầm Asked on 12 Tháng Chín, 2018 in Tin Học Văn Phòng.
Thêm bình luận
  • 0 Trả lời
    Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.