Phương trình chứa ẩn ở mẫu là loại phương trình gì ạ?

Em không biết phương trình chứa ẩn ở mẫu là loại phương trình như thế nào. Mọi người ai biết dạng tổng quát và cách giải phương trình mẫu giúp em với ạ?

Tiểu học Asked on 11 Tháng Tư, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

  Phương trình chứa ẩn ởmẫu là dạng phương trình có biến ở mẫu số

  Dạng tổng quát phương trình mẫu là

  \frac{a}{bx + c}

  Cách giải phương trình mẫu

  • Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình mẫu. Vì có biến ở mẫu số nên điều kiện mẫu # 0, nếu bằng 0 thì phương trình sẽ vô nghiệm.
  • Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu.
  • Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được.
  • Bước 4: Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3, các giá trị thoả mãn điều kiện xác định trong bước 1 chính là nghiệm của phương trình đã cho.

  Bài tập ví dụ

  Giải phương trình sau:

  \frac{2x - 5}{x + 5} = 3

  Bước 1: tìm điều kiện cho phương trình mẫu

  Mẫu số ở đây là x +5 =>  điều kiện là x # -5

  Bước 2: Quy đồng mẫu 2 vế phương trình cho mẫu chung là x + 5 ta được

  \frac{2x - 5}{x + 5} = \frac{3(x + 5)}{x + 5}

  2x – 5 = 3x + 15

  2x – 3x = 15 + 5

  -x = 20 => x = -20 ( quy tắc đổi dấu )

  x = -20 # -5( điều kiện ở bước 1 )

  Nên x = -20 thỏa mãng điều kiện và x = -20 là nghiệm duy nhất của phương trình.

  Tiểu học Đã trả lời on 11 Tháng Tư, 2018.
  Thêm bình luận
  Câu trả lời của bạn
  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.