Phương trình chứa ẩn ở mẫu là loại phương trình gì ạ?

Em không biết phương trình chứa ẩn ở mẫu là loại phương trình như thế nào. Mọi người ai biết dạng tổng quát và cách giải phương trình mẫu giúp em với ạ?

Câu hỏi của vào 11/04/2018   danh mục: Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

   Phương trình chứa ẩn ởmẫu là dạng phương trình có biến ở mẫu số

   Dạng tổng quát phương trình mẫu là

   \frac{a}{bx + c}

   Cách giải phương trình mẫu

   • Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình mẫu. Vì có biến ở mẫu số nên điều kiện mẫu # 0, nếu bằng 0 thì phương trình sẽ vô nghiệm.
   • Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu.
   • Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được.
   • Bước 4: Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3, các giá trị thoả mãn điều kiện xác định trong bước 1 chính là nghiệm của phương trình đã cho.

   Bài tập ví dụ

   Giải phương trình sau:

   \frac{2x - 5}{x + 5} = 3

   Bước 1: tìm điều kiện cho phương trình mẫu

   Mẫu số ở đây là x +5 =>  điều kiện là x # -5

   Bước 2: Quy đồng mẫu 2 vế phương trình cho mẫu chung là x + 5 ta được

   \frac{2x - 5}{x + 5} = \frac{3(x + 5)}{x + 5}

   2x – 5 = 3x + 15

   2x – 3x = 15 + 5

   -x = 20 => x = -20 ( quy tắc đổi dấu )

   x = -20 # -5( điều kiện ở bước 1 )

   Nên x = -20 thỏa mãng điều kiện và x = -20 là nghiệm duy nhất của phương trình.

   Trung họcĐã trả lời vào 11/04/2018
   Thêm bình luận

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.