Nợ xấu là gì?

  Nói đến nợ xấu thì chắc hẳn ai ai trong số chúng ta cũng đã từng trải qua một đến vài lần phải không? Nhưng để nói một cách chính xác, tìm hiểu cặn kẽ về nợ xấu thì chắc hẳn nhiều người vẫn còn thắc mắc phải không? Và mình cũng vậy.

  Vậy thì mình nhờ các bạn hãy giải đáp cho mình những khúc mắc về nợ xấu nhé.

  Câu hỏi của vào 03/11/2019   danh mục: Kiến thức chung.
 • 1 Trả lời

   Ngày nay nợ xấu được coi là một tệ nạn của xã hội hiện đại. Và chắc hẳn trong chúng ta nhiều người biết về nợ xấu, nhiều người lại không. Vậy thì để có thể hiểu rõ cũng như hiểu sâu hơn về nợ xấu thì xin mời các bạn cùng tôi theo dõi những thông tin dưới đây.

   Nợ xấu là gì?

   Hiểu một cách đơn giản thì nợ xấu là khoản tiền mà bạn vay mượn bạn bè, người thân, người xa lạ hoặc tổ chức nào đó… trong một thời gian nhất định. Nhưng khi đến hạn trả nợ thì vì lý do nào đó mà bạn vẫn chưa có tiền để trả nợ.

   Tương tự theo định nghĩa của ngân hàng thì nợ xấu là những khoản nợ vay tại các tổ chức tín dụng đã đến hạn thanh toán nhưng chưa được khách hàng vay thanh toán đầy đủ và đã quá hạn trên 90 ngày tính từ ngày bắt đầu đến hạn trả.

   Nợ xấu là gì?

   Các khoản nợ xấu hiện hành hoặc các khoản đã phát sinh từ trước thời điểm hiện tại một khoảng thời gian, cho dù đã tất toán nhưng vẫn hiện hữu trong lịch sử tín dụng của khách hàng và ảnh hưởng trực tiếp tới điểm xếp hạng tín dụng của họ hoặc không nằm trong tiêu chí cho vay của ngân hàng. Do vậy các khách hàng có nợ xấu hoặc có lịch sử nợ xấu rất khó khăn hoặc gần như không thể vay mượn tại các tổ chức tín dụng.

   • Chi phí nợ xấu là một chi phí đáng tiếc khi làm kinh doanh với khách hàng về tín dụng, vì luôn có rủi ro mặc định vốn có đối với việc mở rộng tín dụng.
   • Để tuân thủ nguyên tắc phù hợp, chi phí nợ xấu phải được ước tính bằng phương pháp trợ cấp trong cùng thời gian xảy ra việc bán hàng.
   • Có hai cách chính để ước tính khoản trợ cấp cho các khoản nợ xấu: phương pháp bán hàng theo tỷ lệ phần trăm và phương pháp lão hóa tài khoản phải thu.

   Nhận biết nợ xấu

   Có phương pháp để nhận biết chi phí nợ xấu. Sử dụng phương pháp xóa sổ trực tiếp, các tài khoản sẽ bị xóa vì chúng được xác định trực tiếp là không thể truy cập được. Phương pháp này được sử dụng ở Hoa Kỳ cho mục đích thuế thu nhập.

   Tuy nhiên, ta thấy được rằng phương pháp xóa sổ trực tiếp thường ghi lại con số chính xác cho các tài khoản đã được xác định là không thể kiểm soát được, nhưng nó lại không tuân thủ nguyên tắc phù hợp được sử dụng trong kế toán dồn tích và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP).

   Nợ xấu là gì?

   Nguyên tắc đối sánh yêu cầu các chi phí phải được khớp với các khoản thu liên quan trong cùng kỳ kế toán mà giao dịch doanh thu xảy ra. Do đó, theo GAAP chi phí nợ xấu phải được ước tính bằng cách sử dụng phương thức trợ cấp trong cùng thời gian xảy ra việc bán tín dụng và xuất hiện trên báo cáo thu nhập trong phần chi phí bán hàng và quản lý chung.

   Vì không có khoảng thời gian đáng kể nào trôi qua kể từ khi bán, một công ty không biết tài khoản chính xác nào sẽ được thanh toán và tài khoản nào sẽ được mặc định. Vì vậy, một số tiền được thiết lập dựa trên một con số dự đoán và ước tính. Các công ty thường sử dụng kinh nghiệm lịch sử để ước tính tỷ lệ phần trăm doanh thu mà họ dự kiến ​​sẽ trở thành nợ xấu.

   Phương pháp ước tính nợ xấu

   Chi phí nợ xấu có thể được ước tính bằng cách sử dụng mô hình thống kê, chẳng hạn như xác suất mặc định để xác định khoản lỗ dự kiến ​​của một công ty đối với nợ xấu. Các tính toán thống kê sử dụng dữ liệu lịch sử từ doanh nghiệp cũng như từ toàn ngành.

   Tỷ lệ phần trăm cụ thể thường sẽ tăng khi tuổi của khoản phải thu tăng, để phản ánh rủi ro mặc định ngày càng tăng và giảm khả năng thu. Ngoài ra, chi phí nợ xấu có thể được ước tính bằng cách lấy phần trăm doanh thu thuần, dựa trên kinh nghiệm lịch sử của công ty với nợ xấu. Các công ty thường xuyên thực hiện các thay đổi về trợ cấp cho các tài khoản nghi ngờ, để chúng tương ứng với các khoản phụ cấp mô hình thống kê hiện tại.

   Phương pháp lão hóa khoản phải thu

   Các nhóm phương pháp lão hóa tất cả các tài khoản chưa thanh toán theo độ tuổi và tỷ lệ phần trăm cụ thể được áp dụng cho từng nhóm. Tổng hợp kết quả của tất cả các nhóm là số tiền không thể ước tính.

   Ví dụ: một công ty có 70.000 đô la tài khoản phải thu dưới 30 ngày chưa thanh toán và 30.000 đô la tài khoản phải thu hơn 30 ngày chưa thanh toán. Dựa trên kinh nghiệm trước đó, 1% tài khoản phải thu dưới 30 ngày sẽ không được thu và 4% tài khoản phải thu ít nhất 30 ngày tuổi sẽ không thể truy cập được.

   Do đó, công ty sẽ báo cáo khoản trợ cấp và chi phí nợ xấu là 1.900 đô la ((70.000 đô la * 1%) + (30.000 đô la * 4%)). Nếu kỳ kế toán tiếp theo dẫn đến khoản trợ cấp ước tính là 2.500 đô la dựa trên các khoản phải thu tồn đọng, chỉ có 600 đô la (2.500 đô la – 1.900 đô la) sẽ là chi phí nợ xấu trong giai đoạn thứ hai.

   Tỷ lệ phần trăm của phương thức bán hàng

   Phương thức bán hàng áp dụng tỷ lệ phần trăm cố định cho tổng số tiền bán hàng trong kỳ.

   Ví dụ, dựa trên kinh nghiệm trước đó, một công ty có thể mong đợi rằng 3% doanh thu thuần không thể thu được. Nếu tổng doanh thu ròng trong kỳ là 100.000 đô la, công ty sẽ thiết lập một khoản trợ cấp cho các tài khoản nghi ngờ là 3.000 đô la trong khi đồng thời báo cáo 3.000 đô la chi phí nợ xấu.

   Nếu kỳ kế toán sau dẫn đến doanh thu ròng là 80.000 đô la, thì sẽ có thêm 2.400 đô la được báo cáo trong khoản trợ cấp cho các tài khoản nghi ngờ và 2.400 đô la được ghi nhận trong giai đoạn thứ hai trong chi phí nợ xấu. Số dư tổng hợp trong trợ cấp cho các tài khoản nghi ngờ sau hai giai đoạn này là $ 5,400.

   Cân nhắc 

   Dịch vụ doanh thu nội bộ (IRS) cho phép các doanh nghiệp xóa nợ xấu trên Mẫu 1040, Biểu C nếu trước đây họ đã được báo cáo là thu nhập. Nợ xấu có thể bao gồm các khoản vay cho khách hàng và nhà cung cấp, bán tín dụng cho khách hàng và đảm bảo cho vay kinh doanh. Tuy nhiên, nợ xấu được khấu trừ thường không bao gồm tiền thuê nhà, tiền lương hoặc phí.

   Ví dụ, một nhà phân phối thực phẩm giao một lô hàng thực phẩm cho một nhà hàng bằng tín dụng vào tháng 12 sẽ ghi lại việc bán hàng dưới dạng thu nhập trên tờ khai thuế của năm đó. Nhưng nếu nhà hàng ngừng hoạt động vào tháng 1 và không thanh toán hóa đơn, nhà phân phối thực phẩm có thể xóa hóa đơn chưa thanh toán dưới dạng nợ xấu trong tờ khai thuế của mình trong năm tiếp theo.

   Các cá nhân cũng có thể khấu trừ một khoản nợ xấu từ thu nhập chịu thuế của họ, nếu trước đó họ đã bao gồm số tiền trong thu nhập của họ hoặc cho vay bằng tiền mặt và có thể chứng minh rằng họ có ý định cho vay tại thời điểm giao dịch và không phải là một món quà. IRS phân loại nợ xấu phi kinh doanh là lỗ vốn ngắn hạn.

   Tiểu họcĐã trả lời vào 04/11/2019

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.