Nhờ các bạn giải đáp hộ tôi về Excell

Trong một cột có dữ liệu số nhưng có dòng trống, dòng có dữ liệu ví dụ:

12

45

 

 

75

 

 

33 Làm thế nào để bỏ hết đi dòng trống mà chỉ sử dụng hàm exceell, thành dạng như:

12

45

75

33

Câu hỏi của vào 30/06/2018   danh mục: Tin Học Văn Phòng.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

   Bạn chọn cột muốn bỏ khoản trắng rồi vào DATA -> Remove Duplicates. Thì các dòng sẽ được sắp xếp theo thứ tự giống như bạn muốn nhé.

   duplicates data excel

   Giáo SưĐã trả lời vào 30/06/2018
   Thêm bình luận

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.