Nhờ các bạn giải đáp hộ tôi về Excell

Trong một cột có dữ liệu số nhưng có dòng trống, dòng có dữ liệu ví dụ:

12

45

 

 

75

 

 

33 Làm thế nào để bỏ hết đi dòng trống mà chỉ sử dụng hàm exceell, thành dạng như:

12

45

75

33

Lớp mầm Asked on 30 Tháng Sáu, 2018 in Tin Học Văn Phòng.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

   Bạn chọn cột muốn bỏ khoản trắng rồi vào DATA -> Remove Duplicates. Thì các dòng sẽ được sắp xếp theo thứ tự giống như bạn muốn nhé.

   duplicates data excel

   Giáo Sư Đã trả lời on 30 Tháng Sáu, 2018.
   Thêm bình luận
  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.